Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2006–2016 Recyklohraní

PROGRAM RECYKLOHRANÍ

Naše škola je stále zapojena do celostátního programu Recyklohraní, aneb ukliďme si svět.
Za tu dobu se nám podařilo aktivně zapojit, poučit a motivovat v oblasti ochrany životního prostředí zaměstnance školy a stovky žáků, kteří třídí již vyřazené elektrozařízení a baterie do připravených boxů.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci těchto nepotřebných zařízení dochází k velkým úsporám surovin, elektrické energie, ropy, uhlí i vody a tím i ke snížení vypouštěných skleníkových plynů,

Od počátku programu jsme plnili řadu úkolů a odevzdali k recyklaci celkem 2 397 kg elektrozařízení a 181 kg baterií a ve sběru dále pokračujeme.

Každý může do připravených nádob odevzdat vyřazené elektrické hračky, budíky, rádia, fotoaparáty, konvice, vysoušeče, klávesnice, žehličky, mobily, váhy, holicí strojky apod., a také veškeré baterie. Nově třídíme také tonery a cartridge.

Přidejte se k nám a udělejte něco pro přírodu, je to tak snadné!

oko