Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2019–2021 Erasmus plus – odborné praktické stáže našich žáků s využitím evropského systému hodnocení ECVET

Naše škola realizuje v letech 2019–2021 dvouletý projekt v evropském vzdělávacím programu Erasmus plus, části KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců VET. Ve výběrovém řízení jsme tak získali finanční podporu EU na krátkodobé i dlouhodobé odborné praktické stáže našich žáků v zahraničních firmách a organizacích ve Velké Británii, Německu, Litvě, Španělsku a na Slovensku. S našimi zahraničními partnery spolupracujeme také na inovacích, výměně osvědčených postupů a na základě podepsaného Memoranda o porozumění i na certifikaci vzdělávání v souladu s ECVET.

Mgr. Hana Kubálková

oko