Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2020–2022 Mezinárodní projekt Erasmus+ KA2 Školní vzdělávání – spolupráce partnerských škol ve společenskovědním vzdělávání – Evropské přírodní dědictví - společná ochrana přírody!

Projekt je zaměřen na aktuální téma přírodního dědictví. Byl připraven předmětovou komisí společenských věd naší školy a bude probíhat ve spolupráci s partnerskou německou školou Stoy-Schule Jena. Výstupy projektu jsou zpracovávány v češtině, němčině a angličtině.

oko