Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Podzimní projektové dny, které na naší škole již tradičně probíhají, jsou zaměřeny nejen na prohloubení praktických a teoretických znalostí žáků ve zvolených oborech, ale také na sportovní aktivity a další činnosti, které vhodně doplní studium. Nabídka seminářů, kurzů i dalších aktivit je pestrá. Žáci se pod vedením pedagogů mohou individuálně…

31. března 2017 se konalo na SOŠ INFIS v Plzni celostátní kolo matematické soutěže středních odborných škol. Naši školu zde reprezentovalo 12 žáků. Velkého úspěchu dosáhla studentka Tereza Tichá ze třídy 3. D, která v kategorii 3. ročník učebních oborů obsadila 1. místo . Ve stejné kategorii byla úspěšná i Veronika…

Informační schůzky pro rodiče a žáky budoucích 1. ročníků se budou konat ve středu 14. června 2017 od 16:00 hodin v budově školy v Plzni, Nerudova 33. Rozpis učeben pro jednotlivé obory je v níže uvedené tabulce.   Obor Třída Třídní učitel Učebna Grafický design 1. GD MgA. Jana Toušová…

Již třetím rokem působí naši studenti Multimédií jako lektoři workshopu 3D Animace na festivalu animovaného filmu Anifilm. V průběhu workshopu seznámí zájemce se základy modelování prostorových objektů, animování digitální loutky, klíčování scény a další. Naši studenti se při práci seznámí i s tvorbou dalších uměleckých škol. Festival navštíví v rámci…

Ve dnech 26. a 27. ledna 2017 proběhl v naší škole již 21. ročník soutěže v odborných znalostech a dovednostech žáků středních odborných škol Region 2017. Soutěžící se vzájemně utkali v kategoriích určených pro obory Cestovní ruch, Aranžér, Prodavač, a také pro umělecké obory. Tato akce je zároveň spojena se…

Dne se 31. 1. 2017 se slavnostně rozloučíme s prvním pololetím letošního školního roku. Navštívíme Nové divadlo, kde prostřednictvím tanečního muzikálu FREDDIE – KING OF QUEEN zmapujeme životní příběh legendárního zpěváka Freddie Mercuryho.

Partnerství naší školy a firmy Kaufland pokračuje dalšími zajímavými akcemi. Kromě balíčků zdravé snídaně, které každý měsíc zajišťuje pro naše žáky oboru Ekonomika vnitřního obchodu manažer filiálky Plzeň Bory pan Tomáš Hošek, proběhly tento týden i odborné přednášky s názvem Jak se připravit k přijímacímu pohovoru a Reklamace, záruční doby,…

Nominace na Národní cenu za studentský design Do soutěže o Národní cenu za studentský design se letos přihlásilo 120 autorů z 10 univerzit, ze 3 univerzit zahraničních a 11 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Série posterů 3D grafiky "Naši tři prezidenti po r. 1989" získaly nominaci na Národní…

Ve druhé polovině října proběhly v naší škole projektové dny. Pro žáky 1. – 3. ročníků byly připraveny nejrůznější akce, z nichž si žáci vybírali podle svého zájmu. Ve workshopech si vyzkoušeli velkoformátovou grafiku, stylizovanou a divadelní portrétní fotografii, autorské vazby bloků a notýsků, vyrobili si textilní šperk v sítotiskové…

Po roční odmlce v zájezdech do Velké Británie se opět vrací možnost se s naší školou, SOŠ OUUD, podívat za hranice všedních dní a naší krásné zemičky. Pro školní rok 2015-16 Vám nabízíme zájezd do Hastings. Hastings je menší město na samém jihu Anglie, kousíček od známých bílých útesů doverských.…

Již jedenáctým rokem odjíždějí začátkem školního roku žáci prvních ročníků na seznamovací pobyt, aby s větší jistotou a chutí nastoupili do nového třídního kolektivu. Doprovodem jsou jim třídní učitelé, výchovní poradci a učitelé tělesné výchovy. Ti všichni se podílejí na realizaci vhodně zvoleného programu.Letos se odjíždělo na dvě místa. Třídy…

Komise uměleckých oborů připravila pro žáky naší školy studijní zájezd do Vídně spojený s návštěvou významných památek hlavního města Rakouska. Součástí zájezdu je Bienále grafického designu 2016 v Brně, navštívíme také historicky významné město Znojmo a Lednicko-valtický areál. Program:1. den Brno (návštěva Bienále grafického designu) Znojmo (rotunda)2. den Vídeň –…

Umělecké obory Nerudovky se pravidelně představují veřejnosti na každoročních výstavách v Plzni a okolí. Ve školním roce 2016/2017 to bude hned na přelomu září a října. Své práce v Domě hudby v Husově ulici v Plzni představí žáci uměleckých oborů Grafický design, Design interiéru a Multimediální tvorba.Zájemci budou mít možnost zhlédnout široké…

V září 2017 proběhnou adaptační pobyty pro všechny žáky prvních ročníků. Tyto pobyty jsou dvoudenní, v termínu 5. a 6. září 2017. Žáci poznají nové kamarády a také získají nevšední zážitky. Výchovné poradkyně a třídní učitelé připravili na akci spoustu zajímavých her a zážitkových programů.    

Školní rok bude zahájen dne 1. září 2016 od 8.00 h pro všechny první ročníky a od 10.00 h pro 2. až 4. ročníky všech oborů.    

Andrea Vacovská absolvovala na naší škole s vyznamenáním obor Propagační výtvarnictví (dnes se jedná o specializaci oboru Grafický design) a dnes se pohybuje mezi špičkami grafické a typografické české scény. Byla přijata na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze do Ateliéru tvorby písma a typografie. Již zde, na střední škole, se…

Stalo se již zvykem na naší škole, že po ústních obhajobách praktických maturitních prací žáků čtvrtých ročníků uměleckých oborů představíme následující týden tyto práce nižším ročníkům i veřejnosti. Nejinak tomu je i letos. Žáci oboru Grafický design konají ústní obhajoby v pondělí 6. 6. 2016 v aule v Ateliérech Nerudovky,…

Studentky oboru Design interiéru Tereza Machů a Karla Voláková byly vybrány komisí organizátorů Filmového festivalu Finále Plzeň 2016, aby realizovaly ceny, které se předávají vítězům studentské filmové kategorie. Ceny jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, jako je dřevo, kov a sklo a jsou svým výtvarným pojetím minimalistické, konceptuální, se zajímavým estetickým…

Stalo se již zvykem na naší škole, že po ústních obhajobách praktických maturitních prací žáků čtvrtých ročníků uměleckých oborů představíme následující týden tyto práce nižším ročníkům i veřejnosti. Nejinak tomu je i letos.Žáci oborů Design interiéru a Multimediální tvorba konají ústní obhajoby v pondělí 30. 5. 2016 v aule v…

Studenti oboru Multimediální tvorba jsou oficiálními fotografy festivalu Finále Plzeň 2016. Letošní 29. ročník filmového festivalu Finále fotografují opět, stejně jako v minulých letech, vybraní studenti oboru Multimediální tvorba a Grafický design. Naši studenti Eva Dang, Adam Havlovic a Filip Liška jsou součástí realizačního týmu festivalu. Pracují jako oficiální fotografové,…

3GD – DESIGN: výstava žáků oboru Grafický design v Plzni Nejen plzeňští studenti Nerudovky budou prezentovat své práce ve fotografickém ateliéru pana Muchky v Plzni v Perlové ulici.Studenti naší školy budou vystavovat práce,které vytvořili v průběhu dvou let pod vedením pedagogů Lukáše Berana a Přemysla Černého. Návštěvníci budou moci zhlédnout…

Propagační brožura Poznejte barokní krásy Plzeňského kraje, kterou zpracovali studenti naší školy, je stále součástí propagace barokních památek našeho regionu.Její vizuální i obsahové zpracování je natolik poutavé, že ji i letos oddělení cestovního ruchu PK použilo na veletrhu Holiday World. Doufáme, že brožura bude k dispozici turistům a zájemcům o…

Ve dnech 26. 1. a 27. 1. 2016 se dva vybraní studenti z naší školy, Lenka Helešicová a Jakub Vlček, zúčastnili Celostátní soutěže v účetnictví MD- DAL. Letos proběhl již její 10. ročník, a to pod záštitou ministryně školství. Tato soutěž je každoročně pořádána SVŠE ve Znojmě a je určena…

Vynikajících výsledků dosáhly naše studentky v krajském kole Soutěže v cizích jazycích, které se konalo 11. 3. 2016. Těchto typů soutěže se tradičně účastní nejlepší jazykáři z celého Plzeňského kraje - výherci školních a okresních kol Soutěží v cizích jazycích.Naše studentka Natálie Kopelentová z 2. CR zvítězila v ruštině v…

PROJEKT "NÁSILÍ A EVROPA" - PARTNERSKÁ ŠKOLA KARL-VOLKMAR-STOY SCHULE Ve dnech 22.-26.2.2016 navštívila naši školu delegace studentů a učitelů z německé partnerské školy v Jeně. Společně s českými studenty jsme pracovali na projektu "Násilí a Evropa". Toto téma letos vyhlásila Evropská komise v Bruselu. Hlavním úkolem studentů bylo zamyslet se…

V únoru 2016 se studenti třídy 3.ZO zúčastnili ekonomické soutěže. Pořádala ji SPŠD Plzeň ve spolupráci s ČSAD autobusy Plzeň a. s. Soutěžící se fiktivně ucházeli o různé pracovní pozice, např. asistent/ka vedoucího, bezpečnostní a požární technik, logistik a dispečer. Po zahájení soutěže absolvovali žáci zkušební test, který prověřil jejich…

Od 29. 2. 2016 začíná v tělocvičně naší školy svou činnost volejbalový kroužek. Kdo ze studentů má zájem, může se přihlásit u Mgr. Radové v kabinetu TV.Cílem je nácvik a zdokonalení herních činností jednotlivce, rozvoj herních kombinací, atd.Přijďte si zahrát!     KROUŽEK – VOLEJBAL   KDY: PONDĚLÍ (29.2. –…

Studenti oboru Cestovního ruchu praktikovali na výstavním stánku České centrály cestovního ruchu - Czech Tourismu. Jednalo se o 25. ročník Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2016, který se konal ve dnech 18. - 21. 2. 2016 v Praze.Studenti měli možnost účastnit se odborného programu mezinárodního veletrhu cestovního ruchu a…

Na základě pověření Asociace středních a vyšších uměleckých škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory České republiky vyhlásil ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy v Brně školní kolo soutěže Studentský design 2016, zařazené MŠMT ČR do programu Excelence. Jedná se o republikovou soutěžní přehlídku prací žáků a studentů středních…

V týdnu od 8.2. do 12. 2. 2016 30 žáků prvních ročníků naší školy zúčastnilo spolu s učiteli tělesné výchovy lyžařského kurzu v Alpách.Stejně jako loni jsme pobývali v Zell am See, kde byly i letos skvělé podmínky k lyžování. Ty nám spolu s nepřeberným množstvím sjezdovek a příznivým počasím…

Strana 1 z 4

oko