Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2021–2027 AKREDITACE ERASMUS v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na období 2021–2027

Naše Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 spolupracuje s řadou partnerských organizací a škol v celé Evropě. Za úspěšně realizovanou mezinárodní spolupráci byla oceněna mj. Pečetí kvality, certifikátem kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER a v roce 2021 získáním akreditace pro nový program Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na období 2021–2027 a udělením certifikátu „Excellence Label“ za realizované mezinárodní vzdělávací projekty Erasmus+.

Pravidelně realizujeme s našimi zahraničními partnery mezinárodní projekty zaměřené zejména na společenskovědní a odborné vzdělávání – např. kulturní dědictví, historickou zkušenost, interkulturní poznávání, odstraňování bariér v Evropě, identitu, apod. Tyto aktivity a spolupráce i vzájemná setkávání mladých lidí z různých zemí zajišťují přidanou hodnotu k teoretickému a praktickému vzdělávání studentů naší školy.

Mezinárodní projekty významně přispívají k rozvoji nejen odborných, ale také interkulturních a jazykových kompetencí, evropské sounáležitosti a podporují mnohojazyčnost.

 

logo E+ spolufinancovano EU cb

oko