Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2020–2023 Erasmus+ – zahraniční odborné praktické stáže našich žáků s využitím evropského systému hodnocení ECVET

Naše škola realizuje v letech 2020–2023 projekt v evropském vzdělávacím programu Erasmus plus, části KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců VET. Ve výběrovém řízení jsme tak získali finanční podporu EU na krátkodobé i dlouhodobé odborné praktické stáže našich žáků v zahraničních firmách a organizacích ve Velké Británii, Německu, Litvě, Španělsku, na Maltě a na Slovensku. S našimi zahraničními partnery spolupracujeme také na inovacích, výměně osvědčených postupů a na základě podepsaného Memoranda o porozumění i na certifikaci vzdělávání v souladu s ECVET.

 

logo E+ spolufinancovano EU cb

oko