Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2022–2023 Erasmus+ – zahraniční odborné praktické stáže

Naše škola realizuje v letech 2022–2023 projekt v evropském vzdělávacím programu Erasmus plus, části KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců VET. Ve výběrovém řízení jsme tak získali finanční podporu EU na krátkodobé i dlouhodobé odborné praktické stáže našich žáků a učitelů v zahraničních firmách a organizacích v Německu, Litvě, Španělsku, Irsku, na Maltě a na Slovensku. S našimi zahraničními partnery spolupracujeme také na inovacích, výměně osvědčených postupů a na certifikaci vzdělávání v souladu se standardy kvality evropského vzělávacího programu Erasmus Plus.

 

EN  Co Funded by the EU BLACK

oko