Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2022 – Projekty mezinárodní spolupráce

Naše SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 spolupracuje s řadou partnerských organizací a škol v celé Evropě. Za úspěšně realizovanou mezinárodní spolupráci byla oceněna certifikáty kvality v mezinárodním vzdělávání.

Pravidelně realizujeme s našimi zahraničními partnery mezinárodní projekty zaměřené zejména na společenskovědní a odborné vzdělávání – např. kulturní a přírodní dědictví, historickou zkušenost, interkulturní poznávání, odstraňování bariér v Evropě, identitu, apod. Tyto aktivity a spolupráce i vzájemná setkávání mladých lidí z různých zemí zajišťují přidanou hodnotu k teoretickému a praktickému vzdělávání studentů naší školy. Mezinárodní projekty významně přispívají k rozvoji nejen odborných, ale také interkulturních a jazykových kompetencí, evropské sounáležitosti a podporují mnohojazyčnost.

 

pk      mesto plzen

 

oko