Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

2020–2023 Mezinárodní projekt Erasmus+ KA2 Školní vzdělávání – spolupráce partnerských škol ve společenskovědním vzdělávání – „Evropské přírodní dědictví - společná ochrana přírody!“

Projekt je zaměřen na aktuální téma přírodního dědictví. Byl připraven předmětovou komisí společenských věd naší školy a bude probíhat ve spolupráci s partnerskou německou školou Stoy-Schule Jena. Výstupy projektu jsou zpracovávány v češtině, němčině a angličtině.

 

logo E+ spolufinancovano EU cb

oko