Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Region 2016

Ve dnech 21. a 22. 1. 2016 pořádala naše škola již 20. jubilejní ročník soutěže v odborných znalostech a dovednostech žáků Region 2016.

Soutěžilo se v různých kategoriích určených pro obory Cestovní ruch, Aranžér, Prodavač- Obchodník a také pro umělecké obory. Ve všech zastoupených disciplínách se studenti prezentovali velice dobře, patrná byla také vzestupná úroveň v ovládání cizích jazyků. Regionu 2016 se zúčastnilo celkem 158 žáků ze 32 odborných středních škol z České republiky a Slovenské republiky. Ceny vítězům předali předsedové hodnotitelských komisí, ředitelka pořádající školy Mgr. Marie Klesová spolu s JUDr. Jaroslavou Havlíčkovou, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje a S.Tyšerem, členem Rady MO Plzeň 3.

Děkujeme všem studentům, kteří se zúčastnili a těm, kteří vyhráli, srdečně blahopřejeme.

Za finanční i morální podporu soutěže děkujeme všem partnerům akce, panu Ing. M. Sochorovi, majiteli CK Sochor, dále pak Plzeňskému kraji, z jehož zástupců bychom rádi zmínili např. Bc.I.Šnebergrovou, vedoucí oddělení CR KÚ Plzeňského kraje a Mgr. J.Šobra, člena Rady pro oblast kultury, dále děkujeme panu S. Tyšerovi, radnímu ÚMO Plzeň 3 a všem dalším členům poroty.

 

 ms pk ct 

oko