Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

První v kraji v Soutěži v cizích jazycích

V konkurenci studentů gymnázií a ostatních středních odborných škol Plzeňského kraje dosáhly obrovského úspěchu naše studentky Lili Škarková ze třídy 2. CR, která zvítězila v kategorii SŠ I v ruském jazyce a Anita Potůčková ze 2. ZO, která získala 2. místo v prestižní „královské" kategorii SŠ II v ruštině.

Jedná se o náročnou soutěž vyhlašovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jejíchž krajských kol se tradičně účastní nejlepší jazykáři z celého Plzeňského kraje - výherci školních a okresních kol. Součástí soutěže je poslech s porozuměním, konverzace se členy soutěžní poroty na různá témata, řešení jazykových situací i znalosti reálií. Děvčatům srdečně blahopřejeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů i štěstí v ústředním kole. Ни пуха, ни пера! 

Mgr. Hana Kubálková, garantka ruštiny v PK cizích jazyků

oko