Obsadili jsme stupně vítězů, a to získáním jednoho absolutního vítězství, dvou druhých míst a dvou třetích míst.

Západočeská univerzita pořádala 14. listopadu 2023 již tradiční Konferenci odborných studentských prezentací v cizích jazycích, a to s mezinárodním zastoupením. Zahájili ji rektor ZČU Miroslav Lávička a ředitelka Ústavu jazykové přípravy Jana Čepičková.

Podmínkou účasti na konferenci bylo přednesení prezentace v cizím jazyce na téma související se studovaným oborem. Každému účastníkovi pak kladla odborná porota otázky k tématu i jeho využití a proběhla diskuse v cizím jazyce. Hodnotila se především schopnost prezentovat a komunikovat v odborném cizím jazyce, tedy také následný rozhovor s porotou. Žáci naší školy se rozhodli využít této zajímavé příležitosti a změřit své jazykové síly s ostatními studenty ze všech fakult ZČU a řady středních škol. Umět prezentovat odborné téma v cizím jazyce je v dnešním světě zásadní a velmi důležité.

Přihlášení studenti letos mezi sebou porovnávali prezentační a komunikační dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, španělštině, francouzštině, italštině a češtině pro cizince. V letošním roce se konference zúčastnilo přes 90 studentů. Mezi všemi účastníky byli i tři studenti, kteří prezentovali tematicky různé prezentace ve dvou cizích jazycích. Jednou z nich byla naše studentka Eliška Aloyová s prezentacemi v ruštině a italštině.

Studentské odborné prezentace a následné diskuze byly hodnoceny porotami, ve kterých vedle akademických pracovníků ZČU zasedli i zástupci partnerů a sponzorů z velvyslanectví příslušných zemí a podniků se zahraniční účastí v ČR, např. AKKODIS a KONPLAN. Zástupci firem zájem studentů o studium cizích jazyků ocenili ve svých vstupech v úvodu konference, kde studentům nabídli možnosti stáže, propojení studijních a pracovních zkušeností, brigády a podporu při zpracování odborných, bakalářských či diplomových prací.

Z naší školy se úspěšně účastnili konference a soutěže studenti anglického, německého, ruského, italského a španělského jazyka: v angličtině Matěj Johansson ze 3. MI, Quynh Huong Nguyen ze 3. CR Stella Tolarová ze 4. ZO; v němčině pak Zuzana Jirková ze 4. MI a Kateřina Svobodová ze 4. ZO, v ruštině a italštině Eliška Aloyová ze třídy 3. CR a ve španělštině Zuzana Osvaldová ze 3. CR. Všichni tito studenti prokázali schopnost prezentovat zvolené odborné téma v cizím jazyce a vést o něm diskusi v daném cizím jazyce. Kromě hezkých cen si určitě zaslouží i náš obdiv a poděkování za přípravu odborných a velmi kvalitně přednesených prezentací.

V celkovém hodnocení byla naše škola velmi úspěšná. Obsadili jsme stupně vítězů, a to získáním jednoho absolutního vítězství, dvou druhých míst a dvou třetích míst. 

Vítězkou své kategorie se stala Eliška Aloyová, na druhém místě se umístili Matěj Jan Johansson a Zuzana Osvaldová, na třetím místě pak Quynh Huong Nguyen a Eliška Aloyová ve svém dalším cizím jazyce.

Srdečně blahopřejeme ke skvělým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Eliska Aloyova pri prezentaci v italstine 3

Eliška Aloyová (3. CR) při prezentaci v italštině, odborné porotě ještě předvedla druhou prezentaci v ruštině

 

Matej Johansson 3. MI pri prezentaci v anglictine

Matěj Johansson (3. MI) při prezentaci v angličtině

 

Quynh Huong Nguyen ze 3.CR pri prezentaci v anglictine

Quynh Huong Nguyen (3. CR) při prezentaci v angličtině

 

Stella Tolarova pri prezentaci v anglictine

Stella Tolarová (4. ZO) při prezentaci v angličtině

 

Zuzana Jirkova 4. MI a Katerina Svobodova 4. ZO pri prezentaci v nemcine na Konferenci studentskych odbornych prezentaci na ZCU 14. 11. 2023

Zuzana Jirková (4. MI) a Kateřina Svobodová (4. ZO) při prezentaci v němčině

 

Zuzana Osvaldova 3. CR pri prezentaci ve spanelstine

Zuzana Osvaldová (3. CR) při prezentaci ve španělštině