Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Informace ke koronaviru

Vážení rodiče, vážení žáci,

žádáme o dodržování doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Vzhledem k epidemiologické situaci apelujeme na všechny, kteří se vrátili ze zahraniční dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Mgr. Marie Klesová, ředitelka školy

oko