Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Obory vzdělání s výučním listem

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 pro obory s výučním listem Aranžér a Prodavač

V souladu s § 60 odst. 3a) školského zákona rozhodla ředitelka školy o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro výše uvedené obory. Uchazeči o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Aranžér a Prodavač pro školní rok 2023/2024 budou přijati dle kritérií přijímacího řízení. Ředitelka školy stanovila následující kritéria:

pro obor Aranžér (uchazeč může získat v přijímacím řízení max. 30 bodů)

  • průměr z celkového prospěchu v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)
  • průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)
  • prospěch z českého jazyka a literatury ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 3 body)
  • prospěch z českého jazyka a literatury v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 3 body)
  • bonifikace žáků za umístění v okresních, krajských a celorepublikových soutěžích (max. 4 body)

pro obor Prodavač (uchazeč může získat v přijímacím řízení max. 24 bodů)

  • průměr z celkového prospěchu v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)
  • průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)
  • bonifikace žáků za umístění v okresních, krajských a celorepublikových soutěžích (max. 4 body)

Podmínkou je řádně vyplněná a v termínu (do 1. března 2023) podaná přihláška (vč. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu). Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky) se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Registrační čísla budou uchazečům zaslána emailem nebo poštou.

Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky) se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Registrační čísla budou uchazečům zaslána emailem nebo poštou.

Výsledkové listiny budou zveřejněny 24. dubna 2023 v 10.00 hodin na www školy a na vývěsce ve vestibulu školy v Nerudově ul. 33. Dle zákona č. 472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude přijatým uchazečům vydáno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům odesláno dne 24. dubna 2023 prostřednictvím České pošty.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zák. zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. 10. května 2023. Nepřijatí uchazeči se mohou odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 


Kontaktní pracovník pro přijímací řízení:

Ing. Ivana Lisnerová
tel.: 377 183 612
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

oko