Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

obory vzdělání s maturitní zkouškou — umělecké obory

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU NA UMĚLECKÉ OBORY:

82-41-M/05 Grafický design
82-41-M/11 Design interiéru
82-41-M/17 Multimediální tvorba

Přihláška ke studiu na umělecké obory se podává do 30. listopadu!

V přijímacím řízení uchazeči vykonávají talentovou zkoušku. Za talentovou zkoušku může získat uchazeč max. 70 bodů, za prospěch a umístění v soutěžích může získat uchazeč max. 30 bodů. Uchazeči z víceletého gymnázia získávají bonifikace.


Talentová zkouška má dvě části:

1. část – vlastní talentová zkouška (dále TZ) – uchazeč prokáže talentové schopnosti v několika výtvarných disciplínách, hodnoceny jsou i domácí práce včetně povinného domácího úkolu (informace u jednotlivých oborů)
2. část – ústní pohovor s uchazečem

 

Termíny talentových přijímacích zkoušek


obor Grafický design:
1. termín: 1. část – 7. 1. a 2. část 13. - 14. 1. 2020
2. termín: 1. část – 8. 1. a 2. část 13. - 14. 1. 2020

obor Multimediální tvorba:
1. termín: 1. část – 9. 1. a 2. část 13. - 14. 1. 2020
2. termín: 1. část – 10. 1. a 2. část 13. - 14. 1. 2020

obor Design interiéru:
1. termín: 1. část – 9. 1. a 2. část 13. - 14. 1. 2020
2. termín: 1. část – 10. 1. a 2. část 13. - 14. 1. 2020

 

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA NA OBOR GRAFICKÝ DESIGN

Do oboru Grafický design budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

– úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
– průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. třídy)
– prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (1. a 2. pol. 8. třídy)
– výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
– doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
– bonifikace za prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
– řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška 

Povinný domácí úkol uchazeč vloží do desek s domácími pracemi. Tento úkol je bonifikován v rámci hodnocení části zkoušky – domácí práce*.

Téma: Obálka učebnice

(např. matematiky, dějepisu, zeměpisu, literatury, českého jazyka apod.) pro 8. nebo 9. třídu ZŠ

Uchazeč vytvoří obálku učebnice předmětu ZŠ, který si sám zvolí. Obálka musí obsahovat všechny obvyklé informace. Formát obálky musí odpovídat reálné velikosti učebnice a bude zpracován v měřítku 1:1 na čtvrtku. Bude akceptováno počítačové nebo ruční provedení. Návrh by měl být originálně zpracován autorem, doporučujeme se neřídit obálkami již existujících učebnic.

*Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 – 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby, malby, ilustrace, další klasické techniky studijního i fantazijního charakteru, fotografie, skici předmětů či zvířat, grafiku, návrhy, plakáty, knižní přebaly, pohlednice, loga apod. – práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat. Práce předložíte v deskách max. formátu A1.
Prostorové práce dodávejte pouze na fotografiích (role kreseb či maleb, keramika apod. nebudou přijímány!). 
Předložte min. 10 ks domácích prací + povinný úkol.

Kontaktní osoba pro talentovou zkoušku oboru Grafický design:
Mgr. Klára Vlková, vedoucí oboru Grafický design, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA NA OBOR DESIGN INTERIÉRU

Do oboru Design interiéru budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

– úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
– průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. třídy)
– výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
– prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (1. a 2. pol. 8. třídy)
– doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
– bonifikace za prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
– řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu)

Povinný domácí úkol uchazeč vloží do desek s domácími pracemi. Tento úkol je bonifikován v rámci hodnocení části zkoušky – domácí práce*.

Téma: Příbytek pro bezdomovce

Uchazeč navrhne příbytek pro bezdomovce vhodný k přenocování, sloužící jako úkryt před špatným počasím, případně k uskladnění základních věcí. Může se jednat o pevnou stavbu, nebo přenosné zařízení. Je na uchazeči, jak moc extravagantní a inovativní návrh vytvoří. Důležité ale je, aby návrh byl, v rámci možností, reálný a bylo možné takový příbytek teoreticky zhotovit. Své návrhy uchazeč nakreslí na tvrdší papíry formátu A4 (29,7 x 21 cm), minimálně ze dvou různých pohledů (je možné kreslit na výšku i na šířku). Třetí kresba bude znázorňovat alespoň část vybavení příbytku, tedy pohled dovnitř, případně způsob složení příbytku. Uchazeč ztvární každou kresbu na samostatnou A4. Výstupem jsou tedy minimálně tři A4. K návrhu vždy student nakreslí člověka (velmi jednoduše, můžete ho tam i nalepit) pro účely určení vztahu velikosti objektu a lidské osoby. Pro kresbu použijte tužky, pastelky, propisky nebo fixy. Kresba může obsahovat jednoduché a čitelné popisky. Hodnocen bude nápad, kresebné vyjadřování, využití materiálů při návrhu a styl (tvarová i barevná harmonie).

Celkem tedy požadujeme minimálně 3 kresby na 3 papíry: příbytek na A4 – jeden pohled, příbytek na A4 – druhý pohled, pohled do vnitřku příbytku / složení příbytku na A4.

*Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 – 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby a malby studijního i fantazijního charakteru, fotografie vlastího výrobku/interiérového doplňku, návrhy (skici) interiérů nebo interiérových doplňků, návrhy tapet, svítidel, sedacího nábytku apod. – práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat.

Kontaktní osoba pro talentovou zkoušku oboru Design interiéru:
MgA. Jana Toušová, vedoucí oboru Design interiéru, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA NA OBOR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

Do oboru Multimediální tvorba budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

– úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
– průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. třídy)
– výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
– prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (1. a 2. pol. 8. třídy)
– doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
– bonifikace za prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
– řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu)

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 – 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby, malby, ilustrace, další klasické techniky studijního i fantazijního charakteru, fotografie, skici předmětů či zvířat, komiksy,  herní postavy, návrhy web stránek a her, scénáře, videa, filmy a animace apod. – práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat. Práce předložíte v deskách max. formátu A1.
Prostorové práce dodávejte pouze na fotografiích (role kreseb či maleb, keramika apod. nebudou přijímány!). 
Předložte min. 10 ks domácích prací + povinný úkol.

Povinný domácí úkol uchazeč vloží do desek s domácími pracemi. Tento úkol je bonifikován v rámci hodnocení části zkoušky – domácí práce.

Téma: Fotografická koláž na téma „Můj barevný svět“

Uchazeč zhotoví fotografickou koláž, která bude obsahovat jednoduchý příběh na dané téma a odevzdá ji v papírové podobě na formátu A3. Koláž bude vytvořena pouze z vlastních, minimálně 6 fotografií autora (může jich být samozřejmě více), dále pak může obsahovat psaný či tištěný text, vlastní kresby a malby, které koláž doplní.

Kontaktní osoba pro talentovou zkoušku oboru Multimediální tvorba:
MgA. Marek Hlaváč, vedoucí oboru Multimediální tvorba, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

oko