Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Obory vzdělání s maturitní zkouškou — umělecké obory

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU NA UMĚLECKÉ OBORY

82-41-M/05 Grafický design
82-41-M/11 Design interiéru
82-41-M/17 Multimediální tvorba

Přihláška ke studiu na umělecké obory se podává do 30. listopadu!

Na základě řádného podání přihlášky v termínu bude uchazeči zaslána pozvánka k talentové zkoušce s harmonogramem zkoušky a s podrobnými informacemi.

 

V přijímacím řízení uchazeči vykonávají talentovou zkoušku. Za talentovou zkoušku může získat uchazeč max. 70 bodů, za prospěch a umístění v soutěžích může získat uchazeč max. 30 bodů. Uchazeči z víceletého gymnázia získávají bonifikace.


Talentová zkouška má dvě části:

1. část – vlastní talentová zkouška (dále TZ) – uchazeč prokáže talentové schopnosti v několika výtvarných disciplínách, hodnoceny jsou i domácí práce včetně povinného domácího úkolu (informace u jednotlivých oborů)
2. část – ústní pohovor s uchazečem

 

Termíny talentových přijímacích zkoušek


obor Grafický design:
1. termín: 1. část – 4. 1. a 2. část 11. – 12. 1. 2022
2. termín: 1. část – 5. 1. a 2. část 11. – 12. 1. 2022

obor Multimediální tvorba:
1. termín: 1. část – 6. 1. a 2. část 11. – 12. 1. 2022
2. termín: 1. část – 7. 1. a 2. část 11. – 12. 1. 2022

obor Design interiéru:
1. termín: 1. část – 6. 1. a 2. část 11. – 12. 1. 2022
2. termín: 1. část – 7. 1. a 2. část 11. – 12. 1. 2022

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA NA OBOR GRAFICKÝ DESIGN

Do oboru Grafický design budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

– úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
– průměrný prospěch ze ZŠ 
– prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
– výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
– doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
– bonifikace za prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
– řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška 

Povinný domácí úkol uchazeč vloží do desek s domácími pracemi. Tento úkol je bonifikován v rámci hodnocení části zkoušky – domácí práce*.

Téma:  Stylizace portrétu – autoportrét nebo portrét člena rodiny

Uchazeč vytvoří stylizaci (stylizovanou kresbu nebo malbu) obličeje – portrétu: autoportrét nebo portrét člena rodiny (maminky, tatínka, sourozence, babičky, dědečka apod.). Uchazeč si zvolí techniku dle vlastní volby. Stejně tak barevnost řešení je na uchazeči. Výsledkem bude stylizovaná kresba nebo malba (ne koláž ani fotografie) na formátu A3. Uchazeč umístí portrét do formátu tak, aby odpovídal základním kompozičním pravidlům. Uchazeč může pracovat s celou plochou formátu, tedy i s pozadím nebo pouze se samotným motivem portrétu. Jako techniku kresby je možné zvolit tužky, pastelky, fixy apod.; jako techniku malby uchazeč může zvolit tempery, akrylové barvy, akvarel apod.
Práci uchazeč označí nápisem "povinný úkol".

*Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 – 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby, malby, ilustrace, další klasické techniky studijního i fantazijního charakteru, fotografie, skici předmětů či zvířat, grafiku, návrhy, plakáty, knižní přebaly, pohlednice, loga apod. – práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat. Práce předložíte v deskách max. formátu A1.
Prostorové práce dodávejte pouze na fotografiích (role kreseb či maleb, keramika apod. nebudou přijímány!). 
Předložte min. 10 ks domácích prací + povinný úkol.

 

Kontaktní osoba pro talentovou zkoušku oboru Grafický design:
Mgr. Klára Vlková
vedoucí oboru Grafický design
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA NA OBOR DESIGN INTERIÉRU

Do oboru Design interiéru budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

– úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
– průměrný prospěch ze ZŠ 
– výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
– prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka 
– doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
– bonifikace za prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
– řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu)

Povinný domácí úkol uchazeč vloží do desek s domácími pracemi. Tento úkol je bonifikován v rámci hodnocení části zkoušky – domácí práce*.

Téma:  Multifunkční zahradní příbytek pro 3 druhy domácích zvířat

Uchazeč navrhne multifunkční zahradní příbytek pro domácí zvířata – pro min. 3 druhy zvířat najednou – např. králíci, slepice, kočka, pes, morče apod. Příbytek by měl být rozdělen do několika částí. Je na uchazeči, jak a čím bude příbytek vybaven, jak moc extravagantní a inovativní návrh vytvoří a jaké zvolí materiály – plast, sklo, dřevo, kov, může využít i recyklované materiály. Důležité je, aby byl návrh, v rámci možností, vyrobitelný. Svůj návrh vhodně umístí do reálného prostředí. Zvolené prostředí vytiskne (fotografie), vystřihne z časopisu nebo nakreslí a předloží spolu s návrhy.

Svůj návrh uchazeč nakreslí na tvrdší papíry formátu A4 (29,7 × 21 cm), minimálně ze třech pohledů, kdy alespoň v jednom bude jasný pohled na vybavení příbytku (tedy do jeho vnitřní části). Uchazeč ztvární každou kresbu na samostatnou A4. Výstupem budou tedy minimálně tři A4. K návrhu uchazeč vždy nakreslí člověka (velmi jednoduše, může ho i nalepit) pro účely určení vztahu velikosti objektu a lidské postavy.

Kresebné prostředky – tužky, pastelky, propisky nebo fixy. Kresba může obsahovat jednoduché a čitelné popisky (materiál, rozměry, funkce,...).

Hodnocen bude nápad, kresebné vyjadřování, volba materiálů v návrhu a styl (tvarová i barevná harmonie).

Celkem tedy požadujeme minimálně 3 kresby na 3 A4:

  1. A4 – příbytek z jednoho pohledu (+ silueta člověka)
  2. A4 – příbytek z druhého pohledu (+ silueta člověka)
  3. A4 – pohled na vybavení příbytku (+ silueta člověka)

*Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 – 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby a malby studijního i fantazijního charakteru, fotografie vlastího výrobku/interiérového doplňku, návrhy (skici) interiérů nebo interiérových doplňků, návrhy tapet, svítidel, sedacího nábytku apod. – práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat.

 

Kontaktní osoba pro talentovou zkoušku oboru Design interiéru:
MgA. Jana Toušová
vedoucí oboru Design interiéru
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA NA OBOR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

Do oboru Multimediální tvorba budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

– úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
– průměrný prospěch ze ZŠ 
– výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
– prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka 
– doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
– bonifikace za prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
– řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu)

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 – 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby, malby, ilustrace, další klasické techniky studijního i fantazijního charakteru, fotografie, skici předmětů či zvířat, komiksy,  herní postavy, návrhy web stránek a her, scénáře, videa, filmy a animace apod. – práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat. Práce předložíte v deskách max. formátu A1.
Prostorové práce dodávejte pouze na fotografiích (role kreseb či maleb, keramika apod. nebudou přijímány!). 
Předložte min. 10 ks domácích prací + povinný úkol.

Povinný domácí úkol uchazeč vloží do desek s domácími pracemi. Tento úkol je bonifikován v rámci hodnocení části zkoušky – domácí práce.

Téma:  Fotografický příběh (fotokomix) na téma „Den, který mi změnil život“ 

Uchazeč zhotoví fotografický příběh (fotokomix), který bude obsahovat jednoduché obrazové vyprávění na dané téma. Fotokomix bude vytvořen pouze z vlastních, minimálně 6 fotografií autora (může jich být samozřejmě více). V příběhu by se měli objevit záběry celku, polodetailu i detailu. Výsledkem bude koláž obsahující fotografie, dále může obsahovat psaný či tištěný text, vlastní kresby a malby, které příběh doplní a odevzdá ji v papírové podobě na formátu A3. 

 

Kontaktní osoba pro talentovou zkoušku oboru Multimediální tvorba:
MgA. Marek Hlaváč
vedoucí oboru Multimediální tvorba
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

oko