Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Obory vzdělání s maturitní zkouškou — umělecké obory

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU NA UMĚLECKÉ OBORY:

82-41-M/05 Grafický design
82-41-M/11 Design interiéru
82-41-M/17 Multimediální tvorba

Přihláška ke studiu na umělecké obory se podává do 30. listopadu!

Na základě řádného podání přihlášky v termínu bude uchazeči zaslána pozvánka k talentové zkoušce s harmonogramem zkoušky a s podrobnými informacemi.

 

V přijímacím řízení uchazeči vykonávají talentovou zkoušku. Za talentovou zkoušku může získat uchazeč max. 70 bodů, za prospěch a umístění v soutěžích může získat uchazeč max. 30 bodů. Uchazeči z víceletého gymnázia získávají bonifikace.


Talentová zkouška má dvě části:

1. část – vlastní talentová zkouška (dále TZ) – uchazeč prokáže talentové schopnosti v několika výtvarných disciplínách, hodnoceny jsou i domácí práce včetně povinného domácího úkolu (informace u jednotlivých oborů)
2. část – ústní pohovor s uchazečem

 

Termíny talentových přijímacích zkoušek


obor Grafický design:
1. termín: 1. část – 5. 1. a 2. část 12. – 13. 1. 2021
2. termín: 1. část – 6. 1. a 2. část 12. – 13. 1. 2021

obor Multimediální tvorba:
1. termín: 1. část – 7. 1. a 2. část 12. – 13. 1. 2021
2. termín: 1. část – 8. 1. a 2. část 12. – 13. 1. 2021

obor Design interiéru:
1. termín: 1. část – 7. 1. a 2. část 12. – 13. 1. 2021
2. termín: 1. část – 8. 1. a 2. část 12. – 13. 1. 2021

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA NA OBOR GRAFICKÝ DESIGN

Do oboru Grafický design budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

– úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
– průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 7. ročníku a 1. pol. 8. ročníku)
– prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (2. pol. 7. ročníku a 1. pol. 8. ročníku)
– výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
– doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
– bonifikace za prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
– řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška 

Povinný domácí úkol uchazeč vloží do desek s domácími pracemi. Tento úkol je bonifikován v rámci hodnocení části zkoušky – domácí práce*.

Téma: Obal nebo etiketa pro výrobek vlastní volby

Uchazeč navrhne etiketu či obal (případně propojí obojí v jeden celek) pro produkt, jehož typ, velikost, barevnost nebo jiné vlastnosti si zvolí tak, aby jím dal najevo, o co se zajímá. Výsledkem budou dva motivy na jednom formátu A3, zhotovené libovolnou technikou (rukodělně – kresba, malba, koláž… / počítačově či kombinovaně). První motiv zobrazí samotný design plošně – 2D, druhý motiv zobrazí prostorově celý výrobek. Oba motivy uchazeč rozmístí do formátu A3 dle svého uvážení tak, aby návrh působivě představil. Ve výsledné práci může být zahrnuto stručné písemné odůvodnění výběru, tak aby nerušilo návrh. Práci uchazeč označí nápisem "povinný úkol".

*Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 – 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby, malby, ilustrace, další klasické techniky studijního i fantazijního charakteru, fotografie, skici předmětů či zvířat, grafiku, návrhy, plakáty, knižní přebaly, pohlednice, loga apod. – práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat. Práce předložíte v deskách max. formátu A1.
Prostorové práce dodávejte pouze na fotografiích (role kreseb či maleb, keramika apod. nebudou přijímány!). 
Předložte min. 10 ks domácích prací + povinný úkol.

Kontaktní osoba pro talentovou zkoušku oboru Grafický design:
Mgr. Klára Vlková, vedoucí oboru Grafický design, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA NA OBOR DESIGN INTERIÉRU

Do oboru Design interiéru budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

– úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
– průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 7. ročníku a 1. pol. 8. ročníku)
– výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
– prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (2. pol. 7. ročníku a 1. pol. 8. ročníku)
– doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
– bonifikace za prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
– řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu)

Povinný domácí úkol uchazeč vloží do desek s domácími pracemi. Tento úkol je bonifikován v rámci hodnocení části zkoušky – domácí práce*.

Téma: Kryté odpočívadlo u řeky/cyklostezky v národním parku

Uchazeč navrhne kryté odpočívadlo vhodné ke krátké zastávce výletníků, kde si mohou odpočinout, posvačit, případně se schovat před špatným počasím. Je na uchazeči, jak a čím bude odpočívadlo vybaveno, jak moc extravagantní a inovativní návrh vytvoří. Důležité ale je, aby návrh vyrobitelný. Uchazeč se též může rozhodnout, do jakého prostředí bude odpočívadlo umístěno (park, lesní stezka, cesta kolem rybníků, louka apod.). Zvolené prostředí vytiskne (fotografie), vystřihne z časopisu nebo nakreslí a předloží spolu s návrhy.
Svůj návrh uchazeč nakreslí na tvrdší papíry formátu A4 (29,7 x 21 cm), minimálně ze třech pohledů, kdy alespoň v jednom bude jasný pohled na vybavení odpočívadla – prvky odpočívadla, které člověk využívá (lavice/stůl/koš atd.). Uchazeč ztvární každou kresbu na samostatnou A4. Výstupem budou tedy minimálně tři A4. K návrhu vždy student nakreslí člověka (velmi jednoduše, může ho i nalepit) pro účely určení vztahu velikosti objektu a lidské postavy.

Kresebné prostředky – tužky, pastelky, propisky nebo fixy. Kresba může obsahovat jednoduché a čitelné popisky (materiál, rozměry, funkce apod.).

Hodnocen bude nápad, kresebné vyjádření, volba materiálů v návrhu a styl (tvarová i barevná harmonie).

Uchazeč předloží min. 3 kresby na 3 x A4:

1. A4 – odpočívadlo z jednoho pohledu (+ silueta člověka)
2. A4 – odpočívadlo z druhého pohledu (+ silueta člověka)
3. A4 – pohled na vybavení odpočívadla (+ silueta člověka)

Všechny práce uchazeč označí nápisem "povinný úkol".

*Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 – 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby a malby studijního i fantazijního charakteru, fotografie vlastího výrobku/interiérového doplňku, návrhy (skici) interiérů nebo interiérových doplňků, návrhy tapet, svítidel, sedacího nábytku apod. – práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat.

Kontaktní osoba pro talentovou zkoušku oboru Design interiéru:
MgA. Jana Toušová, vedoucí oboru Design interiéru, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA NA OBOR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

Do oboru Multimediální tvorba budou uchazeči přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky a dalších kritérií a podmínek pro přijetí.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

– úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
– průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 7. ročníku a 1. pol. 8. ročníku)
– výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
– prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (2. pol. 7. ročníku a 1. pol. 8. ročníku)
– doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
– bonifikace za prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
– řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu)

Domácí práce by měly obsahovat co nejširší přehled prací výtvarného charakteru, kterým se uchazeč v posledních dvou letech věnoval (nepředkládejte práce starší než 2 – 3 roky). Uchazeč předloží např. kresby, malby, ilustrace, další klasické techniky studijního i fantazijního charakteru, fotografie, skici předmětů či zvířat, komiksy,  herní postavy, návrhy web stránek a her, scénáře, videa, filmy a animace apod. – práce v souvislosti s oborem, který chcete studovat. Práce předložíte v deskách max. formátu A1.
Prostorové práce dodávejte pouze na fotografiích (role kreseb či maleb, keramika apod. nebudou přijímány!). 
Předložte min. 10 ks domácích prací + povinný úkol.

Povinný domácí úkol uchazeč vloží do desek s domácími pracemi. Tento úkol je bonifikován v rámci hodnocení části zkoušky – domácí práce.

Téma: fotografická koláž na téma „Svět kolem nás“

Uchazeč vytvoří fotografickou koláž, která bude obsahovat jednoduchý příběh na dané téma a odevzdá ji v papírové podobě na formátu A3. Koláž bude vytvořena pouze z vlastních, minimálně 6 fotografií autora (může jich být samozřejmě více), dále pak může obsahovat psaný či tištěný text, vlastní kresby a malby, které koláž doplní. Práci uchazeč označí nápisem "povinný úkol".

Kontaktní osoba pro talentovou zkoušku oboru Multimediální tvorba:
MgA. Marek Hlaváč, vedoucí oboru Multimediální tvorba, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

oko