Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Obory vzdělání s maturitní zkouškou — ekonomické obory

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 — 1. kolo

Pro obory (názvy dle ŠVP):
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch,
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
Ekonomika vnitřního obchodu
 

 

Podmínkou je řádně vyplněná a v termínu (do 1. března) podaná přihláška (vč. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu).

Uchazeči konají jednotné přijímací zkoušky (viz prijimacky.cermat.cz), budou skládat didaktické testy ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace:

 • 1. řádný termín: 12. duben 2022 (náhr. termín 10. květen 2022)
 • 2. řádný termín: 13. duben 2022 (náhr. termín 11. květen 2022)

 

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 3 a) školského zákona o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod a Ekonomika vnitřního obchodu pro školní rok 2022/2023 a stanovila následující kritéria:

 • průměr z celkového prospěchu v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 14 bodů)⃰⃰ 
  a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 14 bodů)

 • prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 12 bodů)⃰⃰ 
  a prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 12 bodů)

 • bonifikace žáků z odpovídajícího ročníku osmiletých a šestiletých gymnázií

 • účast a umístění v okresních, krajských, celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR (max. 4 bodů)

 • výsledky centrálně zadávaných jednotných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (max. 50 bodů)
  a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (max. 50 bodů) 

 • bonifikace za výsledky testů „nanečisto“ z českého jazyka a literatury (max. 5. bodů) a z matematiky (max. 5. bodů) ⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰

⃰⃰ Pokud se bude jednat o 2. pololetí ve školním roce 2019/2020, bude nahrazeno 1. pololetím 8. ročníku ZŠ, neboť je stanoveno, že v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 nesmí být hodnocení za 2. pololetí 2019/2020 součástí kritérií.

⃰⃰⃰⃰ ⃰ Testy „nanečisto“ mohou skládat účastníci přípravných kurzů a ostatní zájemci 29. března. Absolvování testů nanečistonení povinné.

 

V přijímacím řízení může uchazeč získat max. 166 bodů.

 

Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky) se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

 

Přijato bude:
maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Ekonomika vnitřního obchodu,
maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Ekonomika a podnikání – cestovní ruch,
maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod.

 

Výsledkové listiny budou zveřejněny 2. května v 10.00 na www školy a na nástěnce ve vestibulu školy. Dle zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude přijatým uchazečům vydáno a zasíláno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím České pošty. S podklady před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se budou moci uchazeči a zákonní zástupci seznámit v sekretariátu školy 2. května od 8 do 10 h.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tzn. 16. května.

Nepřijatí uchazeči se mohou odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

Kontaktní pracovník pro přijímací řízení:

Mgr. Lenka Široká
tel.: 377 183 614
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

oko