Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Obory vzdělání s maturitní zkouškou — ekonomické obory

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 – 1. kolo

 

pro obory Ekonomika a podnikání – cestovní ruch,
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod a
Ekonomika vnitřního obchodu
 (názvy dle ŠVP)

Podmínkou je řádně vyplněná a v termínu (do 1. března) podaná přihláška (vč. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu).

Uchazeči konají jednotné přijímací zkoušky (viz prijimacky.cermat.cz), budou skládat didaktické testy ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace dne: 8. června 2020 (náhr. termín 23. června 2020)

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 3 a) školského zákona o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod a Ekonomika vnitřního obchodu pro školní rok 2020/2021 a stanovila následující kritéria:

  • průměr z celkového prospěchu v 2. pololetí 8. ročníku. ZŠ (max. 14 bodů) a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 14 bodů)
  • prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka v 2. pololetí 8. ročníku. ZŠ (max. 12 bodů) a prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku. ZŠ (max. 12 bodů)
  • bonifikace žáků z odpovídajícího ročníku osmiletých a šestiletých gymnázií

  • účast a umístění v okresních, krajských, celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR (max. 4 bodů)
  • výsledky centrálně zadávaných jednotných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (max. 50 bodů) a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (max. 50 bodů)

V přijímacím řízení může uchazeč získat max. 156 bodů.

Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky)  se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů  za centrálně zadávané jednotné testy.

Přijato bude maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Ekonomika vnitřního obchodu, maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod.

Výsledkové listiny budou zveřejněny 16. června v 10:00 na www školy a na nástěnce ve vestibulu školy. Dle zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude přijatým uchazečům vydáno a zasíláno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím České pošty. S podklady k rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se budou moci uchazeči a zákonní zástupci seznámit v sekretariátu školy 16. června od 8 do 10 h.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tzn. 23. června.

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Nepřijatý uchazeč může do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Kontaktní pracovník pro přijímací řízení: Mgr. Lenka Široká, tel. 377 183 614, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.z

 

 

oko