Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Informace k přijímacímu řízení pro obor Aranžér a Prodavač

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 pro obory s výučním listem Aranžér a Prodavač

V souladu s § 60 odst. 3a) školského zákona rozhodla ředitelka školy o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro výše uvedené obory. Uchazeči o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Aranžér a Prodavač pro školní rok 2020/2021 budou přijati dle kritérií přijímacího řízení. Ředitelka školy stanovila následující kritéria:

pro obor Aranžér (uchazeč může získat v přijímacím řízení max. 30 bodů)

  • průměr z celkového prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)
  • průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)
  • prospěch z českého jazyka a literatury ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 3 body)
  • prospěch z českého jazyka a literatury v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 3 body)
  • bonifikace žáků za umístění v okresních, krajských a celorepublikových soutěžích (max. 4 body)

pro obor Prodavač (uchazeč může získat v přijímacím řízení max. 24 bodů)

  • průměr z celkového prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)
  • průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 10 bodů)
  • bonifikace žáků za umístění v okresních, krajských a celorepublikových soutěžích (max. 4 body)

Podmínkou je řádně vyplněná a v termínu (do 1. března 2020) podaná přihláška (vč. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu). Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky) se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Registrační čísla budou uchazečům zaslána emailem nebo poštou.

Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky) se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Registrační čísla budou uchazečům zaslána emailem nebo poštou.

Výsledkové listiny budou zveřejněny 22. dubna 2020 v 10:00 hodin na www školy a na úřední desce budově školy v Nerudově ul. 33. Dle zákona č. 472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude přijatým uchazečům vydáno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům odesláno dne 22. dubna 2020 prostřednictvím České pošty.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zák. zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku nejpozději 5 dnů po zveřejnění seznamu výsledků uchazečů konajících jednotnou přijímací zkoušku.

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

 
Kontaktní pracovník pro přijímací řízení:

Ing. Ivana Lisnerová
Tel. 377 183 612
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

oko