Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Ekonomika a podnikání – cestovní ruch

název oboru:

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – cestovní ruch

kód oboru: 63-41-M/01
Forma vzdělávání: denní, 4 roky
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce

Profil a uplatnění absolventů - cestovní ruch:

 • znalosti z 1. cizího jazyka úrovně B1–B2 společného evropského referenčního rámce

 • znalosti z 2. cizího jazyka úrovně B1 společného evropského referenčního rámce

 • znalosti z 3. cizího jazyka úrovně A2 společného evropského referenčního rámce

 • předpoklady pro vysokoškolské studium ekonomických směrů

 • předpoklady pro vysokoškolské studium cizích jazyků

 • schopnost vést jednání, prezentovat produkt nebo službu, profesionálně jednat se zákazníky a partnery ve 2 cizích jazycích, možnost získat základy 3. cizího jazyka

 • zvládnutí obchodně-podnikatelských, účetních a administrativních činností se specializací na cestovní ruch umožňují velmi dobré uplatnění na trhu práce

 • schopnost využívat prostředky informačních a komunikačních technologií

 • znalost potřebných reálií o zemích dané jazykové oblasti a interkulturních specifik

 • orientace v legislativě a znalost základních právních norem potřebných pro ekonomické činnosti a cestovní ruch

 • praktické zkušenosti z odborné praxe, např. v cestovních kancelářích a agenturách, TIC, v hotelech, muzeích (např. Plzeň, Domažlice), při průvodcovské činnosti v památkových objektech, např. zámek Kozel, Nebílovy, Kladruby, Plasy, Manětín, Chyše, na úřadech, v dopravních podnicích

 • odborné stáže v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus plus (Německo, Slovensko, Litva, Španělsko, Velká Británie) s osvědčením Europass Mobility, které přispívá k lepšímu uplatnění na trhu práce

 • zkušenost s účastí na veletrzích cestovního ruchu ITEP a HOLIDAY WORLD a dalších oborově zaměřených akcích

 • účast studentů v mezinárodní soutěži REGION – tvorba vlastního produktu CR se zpětnou vazbou do odborné poroty (majitelé CK, vedoucí TIC Plzeň apod.)

 • profesní uplatnění je možné v zaměstnaneckém poměru i podnikatelské činnosti – v turistických informačních centrech, cestovních kancelářích a agenturách, jako průvodci či delegáti, dále v institucích zabývajících se rozvojem turismu, v hotelových a dopravních společnostech a administrativních pozicích, např. jako ekonom, účetní, referent, asistent, pracovník marketingu, personálního oddělení apod.

oko