Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Organizace školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/20211. 9. 2020 – 30. 6. 2021
1. pololetí:    1. 9. 2020 – 28. 1. 2021
2. pololetí: 1. 2. 2021 – 30. 6. 2021
  – třídy 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI 1. 2. 2021 – 30. 4. 2021
  – třída 3. D 1. 2. 2021 – 2. 6. 2021
  – třídy 1. a 2. roč. oborů vzdělání s výučním listem 1. 2. 2021 – 30. 6. 2021
  – třídy 1. až 3. roč. oborů vzdělání s maturitní zkouškou 1. 2. 2021 – 30. 6. 2021
Termíny ukončení klasifikace a docházky
Všechny obory vzdělávání 27. 1. 2021
Třídy 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI 28. 4. 2021
Třída 3. D 1. 6. 2021
1. a 2. ročníky oborů vzdělání s výučním listem
1. až 3. ročníky oborů vzdělání s maturitní zkouškou
23. 6. 2021
Program s netřídním učitelem 25. 6. 2021
Program s třídním učitelem 28. – 29. 6. 2021
Odborná praxe 

Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
Ekonomika vnitřního obchodu
(1., 2., 3. roč.)

24. 5. – 4. 6. 2021
Grafický design, Multimediální tvorba, Design interiéru
(3. GD, 3. MI)
14. 6. – 25. 6. 2021
Multimediální tvorba, Design interiéru (4. MI) 1. 9. – 11. 9. 2021
Odborný výcvik 
Ekonomika vnitřního obchodu 1. VO – čtvrtek
2. VO – pátek
3. VO – úterý
4. VO – 3 h dle rozvrhu
Praxe 
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch – 3. CR středa (sudý týden)
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod – 3. ZO středa (lichý týden)
Třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování
  11. 11. 2020 zrušeno a 7. 4. 2021
od 15.30 h – možnost společné schůzky třídních učitelů s rodiči,
16.00 – 18.00 h informace ve třídách
Informační schůzka rodičů žáků budoucích prvních ročníků
  ZRUŠENO
Dny otevřených dveří
  6. 11. 2020  zrušeno
  22. 1. 2021  online
Prázdniny
Podzimní prázdniny: 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 (vyučování začne pondělí 4. ledna 2021)
Pololetní prázdniny: pátek 29. 1. 2021
Jarní prázdniny: 8. 3. – 14. 3. 2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. 4., pátek 2. 4., pondělí – 5. 4. 2021
Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2021
Adaptační programy:2. – 3. 9. 2020
Erasmus +termíny přesunuty na příští školní rok 
Odborné praktické stáže žáků v Německu - Jena:   
Stáže slovenských žáků z OA Detva u nás:  
Odborné praktické stáže žáků ve Španělsku - Malaga:    
Odborné praktické stáže žáků v Litvě - Vilnius:   
Odborné praktické stáže žáků ve Velké Británii - Portsmouth:   
Odborné praktické stáže žáků v Nitře:    
Odborné praktické stáže žáků v Detvě:   
Vzděláváme se společně v Evropě:   
Erasmus plus KA 2 21. – 26. 3. 2021
Společenskovědní seminář v Památníku Terezín: 29. – 30. 3. 2021
Společenskovědní projekt v rámci mezinárodní spolupráce: plánujeme v roce 2021
Za vzděláním a na zkušenou do zahraničí - ErasmusDays:  15. 10. 2020 zrušeno
Projektové dny: bude upřesněno
Krajinářský kurz: bude upřesněno
Lyžařský kurz: bude upřesněno
Vodácký kurz: 28. – 29. 6. 2021
Vánoční bruslení: zrušeno
Přijímací řízení:

na obory vzdělání s maturitní zkouškou – Ekonomika a podnikání,
Ekonomika vnitřního obchodu zajišťuje Široká


na obory vzdělání s výučním listem – Prodavač, Aranžér zajišťuje Lisnerová I.

Talentové přijímací zkoušky zajišťuje K. Vlková
Obor Grafický design:    1. termín: 1. část – 5. 1.  a  2. část  12. – 13. 1. 2021
2. termín: 1. část – 6. 1.  a  2. část  12. – 13. 1. 2021
Obor Multimediální tvorba:    1. termín: 1. část – 7. 1.  a  2. část  12. – 13. 1. 2021
2. termín: 1. část – 8. 1.  a  2. část  12. – 13. 1. 2021
Obor Design interiéru: 1. termín: 1. část – 7. 1.  a  2. část  12. – 13. 1. 2021
2. termín: 1. část – 8. 1.  a  2. část  12. – 13. 1. 2021
Přípravné kurzy k talentovým zkouškám:
1. skupina termín bude upřesněn
2. skupina termín bude upřesněn
3. skupina termín bude upřesněn
4. skupina termín bude upřesněn
Přípravné kurzy ČJ a M: leden – březen 2021 – termín bude upřesněn
Klauzurní komisionální zkoušky 
4. GD vyhlášení tématu 23. 9., odevzdání do 2. 12. dle instrukcí
14. 12. (středa, uč. BA), ústní prezentace práce žáky po skupinách 
4. MI/MT vyhlášení tématu 23. 9., odevzdání do 2. 12. dle instrukcí
16. 12. (středa, uč. MM), ústní prezentace práce žáky
4. MI/DI 9. 12. – klauzurní práce, 16. 12. – ústní prezentace práce žáky
1. GD, 1. MI, 2. GD, 2. MI, 3. GD a 3. MI 24. 5. –  4. 6. 2021
Závěrečné zkoušky v náhradním termínu: 
Ústní část: 8. 9. 2020
Maturitní opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu: 
Didaktické testy a PP: 1. – 4. 9. 2020
Praktická MZ: 7. 9. 2020
Ústní MZ: 9. – 10. 9. 2020
Maturitní zkoušky 2021: třídy: 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI     
Třídy: 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI               dle harmonogramu státní maturity
Písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka:  duben 2021 – termín bude upřesněn
Praktické maturitní zkoušky:   dle harmonogramu státních maturit
Ústní maturitní zkoušky: 24. 5. – 7. 6. 2021
Závěrečné zkoušky 2020 –  třída 3. D 
Písemná část: 3. 6. 2021
Praktická část: 4. – 11. 6. 2021  Aranžér
4. – 10. 6. 2021  Prodavač

 

oko