Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Organizace školního roku 2021/2022

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

1. 9. 2021 – 30. 6. 2022

1. září 2021

Zahájení školního roku
– 1. ročník – 8.00 hodin
– 2. – 4. ročník – 10.00 hodin

1. pololetí

1. 9. 2021 – 31. 1. 2022

2. pololetí

1. 2. 2022 – 29. 4. 2022 – 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI
1. 2. 2022 – 2. 6. 2022 – 3. A
1. 2. 2022 – 30. 6. 2022
    – 1. + 2. roč. oborů vzdělání s VL
    – 1. – 3. roč. oborů vzdělání s MZ

 

TERMÍNY UKONČENÍ KLASIFIKACE A DOCHÁZKY

21. 1. 2022

všechny obory vzdělání

27. 4. 2022

třídy 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI

31. 5. 2022

třída 3. A

24. 6. 2022

1. + 2. ročníky oborů vzdělání s výučním listem a 1.–3. roč. oborů
vzdělání s maturitní zkouškou

28. – 29. 6

program s třídou

 

SOUVISLÁ PRAXE

23. 5. – 3. 6. 2022

 

 

15. 6. – 28. 6. 2022 

1. – 3. roč
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod,
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika vnitřního obchodu

 

Grafický design – třída 3. GD
Multimediální tvorba, Design interiéru – třída 3. MI

 

ODBORNÝ VÝCVIK

Ekonomika vnitřního obchodu

1. VO – čtvrtek

2. VO – pátek

3. VO – úterý

4. VO – 3 h dle rozvrhu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE O PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

18. 11. 2021

od 15.30 h – společná schůzka třídních učitelů s rodiči
16.30 – 18.00 h – konzultace o prospěchu

5. 4. 2022

od 15.30 h – společná schůzka třídních učitelů s rodiči
16.30 – 18.00 h – konzultace o prospěchu

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ BUDOUCÍCH PRVNÍCH ROČNÍKŮ

15. 6. 2022    od 16.00 h

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

5. 11. 2021

14.00 – 18.00 h

21. 1. 2022

14.00 – 18.00 h

 

PRÁZDNINY

Podzimní

středa 27. 10. 2021 a pátek 29. 10. 2021

Vánoční

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (vyučování začne pondělí 3. ledna 2022)

Pololetní

pátek 4. 2. 2022 

Jarní

7. – 13. 2. 2022

Velikonoční

čtvrtek 14. 4. 2022, Velký pátek 15. 4. 2022,

Velikonoční pondělí 18. 4. 2022

Hlavní

1. 7. – 31. 8. 2022

 

ADAPTAČNÍ PROGRAMY

2. – 3. 9. 2021

 

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ

21. 12. 2021

 

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

22. 12. 2021

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 

bude upřesněn

 

VODÁCKÝ KURZ

28. – 29. 6. 2022

 

KRAJINÁŘSKÝ KURZ

6. – 10. 9. 2021

2. MI, 3. MI

13. – 17. 9. 2021

2. GD, 3. GD

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY 2021/22 – MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Společenskovědní projekt v rámci mezinárodní spolupráce

Společná Evropa očima mladých

8. 9. (večer) – 11. 9. 2021 – 40 žáků + Mgr. Klesová, Mgr. Kubálková, Mgr. Radová

 

Praktické stáže Erasmus+ krátkodobé

Jena

11. 9. – 2. 10. 2021 – 24 žáků + Mgr. Kubálková

Málaga

19. 9. 2021, návrat 10. 10. 2021 – 14 žáků + Mgr. Nováková

Vilnius

12. 9. – 3. 10. 2021 – 6 žáků + Mgr. Korec

Cork (přes Dublin)

17. 9. – 10. 10. 2021 – 20 žáků + Mgr. Kopecký

Malta

11. 9. – 2. 10. 2021 – 16 žáků + Mgr. Béjar Edwin Jamiro

12. – 25. 9. 2021

praktická stáž slovenských žáků Spojené školy Detva (části OA) v Plzni

 

Mezinárodní projekt Erasmus+ KA2

22. – 27. 11. 2021 – KA2

Přírodní dědictví společně

výměnný edukační pobyt v Jeně – Mgr. Klesová, Mgr. Kubálková, Mgr. Brosch a Mgr. Béjar López

12. – 17. 12. 2021

Plánovaný pobyt německých žáků a pedagogů v Plzni

společný vzdělávací program v ČR přesunutý z minulého školního roku kvůli pandemii koronaviru

 

Erasmus Days na naší škole

14. 10. 2021 od 14.30 h v učebně 2

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

na obory vzdělání s maturitní zkouškou – Ekonomika a podnikání, Ekonomika vnitřního obchodu (zajišťuje L. Široká)

na obory vzdělání s výučním listem – Prodavač, Aranžér (zajišťuje I. Lisnerová)

Talentové přijímací  zkoušky (zajišťuje K. Vlková)

obor Grafický design

1. termín: 1. část     4. 1.  a   2. část  11. – 12. 1. 2022

2. termín: 1. část     5. 1.  a   2. část  11. – 12. 1. 2022

obor Multimediální tvorba

1. termín: 1. část     6. 1.  a   2. část  11. – 12. 1. 2022

2. termín: 1. část     7. 1.  a   2. část  11. – 12. 1. 2022

obor Design interiéru

1. termín: 1. část     6. 1.  a   2. část  11. – 12. 1. 2022

2. termín: 1. část     7. 1.  a   2. část  11. – 12. 1. 2022

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

1. skupina

PONDĚLÍ od 17.00 do 19.00 h (Nc) – uč. BA
(8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11. a 6. 12. 2021)

2. skupina

ÚTERÝ od 17.00 do 19.00 h (Kc) – uč. BK
(9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11. a 7. 12. 2021)

3. skupina

ČTVRTEK od 16.30 do 18.30 h (Ba) – uč. BA
(11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12. a 9. 12. 2021)

4. skupina

ČTVRTEK od 17.00 do 19.00 h (Kc) – uč. BK
(11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12. a 9. 12. 2021)

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY ČJ A M

leden – březen 2022

termín bude upřesněn

 

KLAUZURNÍ KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

23. 5. – 3. 6. 2022

bude upřesněno dle termínů ÚMZ

 

Pro 4. ročníky – 4. GD a 4. MI

4. GD

vyhlášení tématu 20. 9., odevzdání do 3. 12. do 12 h dle instrukcí

6. 12. (pondělí, uč. BA) – ústní prezentace práce žáky po skupinách před komisí

4. MI/MT

vyhlášení tématu 20. 9.

16. 12. (čtvrtek, uč. MM) – ústní prezentace práce žáky po skupinách před komisí

4. MI/DI

9. 12. a 16. 12. 2021 (čtvrtky)

9. 12. – klauzurní práce, 16. 12. – ústní prezentace práce žáky

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Ústní část

1. 9. 2021 v 8.00 hodin (obor Aranžér)

 

MATURITNÍ OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Didaktické testy a PP

1. – 3. 9. 2021

Praktická MZ

23. 8. – 7. 9. 2021

Ústní MZ

9. 9. 2021

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

– třídy: 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI
– dle harmonogramu společné části maturitní zkoušky stanovené Cermatem

Písemné práce z českého jazyka a literatury
a cizího jazyka

český jazyk a literatura: 12. 4. 2022 
cizí jazyk: 13. 4. 2022 

Didaktické testy a písemné práce

2. – 5. 5. 2022

Praktické maturitní zkoušky

4. VO:  6. 5. 2022  

4. CR:  9. 5. 2022

4. ZO:  10. 5. 2022

4. MI:  9. 5. – 20. 5. 2022 + obhajoba 6. 6. 2022

4. GD:  9. 5. – 20. 5. 2022 + obhajoba 30. 5. 2022

Studijní volno

4. VO, 4. ZO:  16. 5. – 20. 5. 2022

4. CR:  23. 5. – 27. 5. 2022

4. GD, 4. MI:  23. 5. – 27. 5. 2022   

Ústní maturitní zkoušky

4. ZO, 4. VO:  23. 5. – 27. 5. 2022

4. CR, 4. MI:  30. 5. – 3. 6. 2022    

4. GD:  31. 5. – 6. 6. 2022

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

– třída 3. D

Písemná část

2. 6. 2022

Praktická část

3. – 8. 6. 2022 Prodavač

 

6. – 10. 6. 2022 Aranžér

Studijní volno

10. – 15. 6. 2022 Prodavač

 

13. – 16. 6. 2022 Aranžér

Ústní část

16. – 17. 6. 2022 (16. 6. – Prodavač, 17. 6. – Aranžér)

 

 

oko