Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Organizace školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/20202. 9. 2019 – 28. 6. 2020
1. pololetí:    2. 9. 2019 – 30. 1. 2020
2. pololetí: 3. 2. 2020 – 30. 6. 2020
 – třídy 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI 3. 2. 2020 – 30. 4. 2020         
 – třída 3. D 3. 2. 2020 – 1. 6. 2020
 – třídy 1. a 2. roč. oborů vzdělání s výučním listem  
 – třídy 1. až 3. roč. oborů vzdělání s maturitní zkouškou 1. 2. 2020 –   30. 6. 2020 
Termíny ukončení klasifikace a docházky 
všechny obory vzdělávání 27. 1. 2020
třídy 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI 27. 4. 2020
třída 3. D 1. 6. 2020
1. a 2. ročníky oborů vzdělání s výučním listem 
1. až 3. ročníky oborů vzdělání s maturitní zkouškou
24. 6. 2020
26. 6. 2020 – program s netřídním učitelem
29. 6. 2020 – program s třídním učitelem
Odborná praxe 
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
Ekonomika vnitřního obchodu (1., 2., 3. roč.)
25. 5. – 5. 6. 2020
Grafický design, Multimediální tvorba, Design interiéru 
(3. GD, 3. MI)  
15. 6. – 26. 6. 2020
Multimediální tvorba, Design interiéru (4. MI) 2. 9. – 14. 9. 2019 a 1. 9. – 14. 9. 2020
Odborný výcvik 
Ekonomika vnitřního obchodu 1. VO – čtvrtek
2. VO – pátek
3. VO – úterý
4. VO – 3 h dle rozvrhu
Praxe 
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch – 3. CR středa (sudý týden)
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod – 4. ZO pondělí (lichý týden)
Třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování13. 11. 2019 a 1. 4. 2020
  16:00 – 18:00 h informace ve třídách
  od 15:30 h – možnost společné schůzky třídních učitelů s rodiči
Informační schůzka rodičů žáků budoucích prvních ročníků 
  17. 6. 2020 od 16:00 h
Dny otevřených dveří 
  8. 11. 2019 –      14:00 – 18:00 h
  24. 1. 2020 –      14:00 – 18:00 h
Prázdniny 
Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. 2019 a středa 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019  –   3. 1. 2020 (vyučování začne pondělí 6. ledna 2020)
Pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 2. 3.   –   8. 3. 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. 2020 Velký pátek 10. 4. 2020, Velikonoční pondělí - 13. 4.  2020
Hlavní prázdniny: 1. 7. –   31. 8. 2020
Seznamovací pobyty:   3. –   4.  9. 2019
Erasmus +  
Odborné praktické stáže žáků v Německu - Jena:  14. 9. – 5. 10. 2019
Stáže slovenských žáků z OA Detva u nás: 16. 9. - 27. 9. 2019, příjezd 15. 9. 2019
Odborné praktické stáže žáků ve Španělsku - Malaga:   17. 9. . – 10. 10. 2019
Odborné praktické stáže žáků v Litvě - Vilnius:  18. 9. – 10.  10.  2019
Odborné praktické stáže žáků ve Velké Británii - Portsmouth:  22. 9. – 13. 10. 2019
Odborné praktické stáže žáků v Nitře:   3. – 16. 11. 2019
Odborné praktické stáže žáků v Detvě:  3. – 16. 11. 2019
Vzděláváme se společně v Evropě:  22. – 23. 10. 2019
KA 2 Kulturní dědictví společně: 4. – 9. 11. 2019 výměnný edukační pobyt v Jeně        
Společenskovědní seminář v Památníku Terezín: 6. - 7. 4. 2020
Společenskovědní seminář v Osvětimi:  duben 2020
Společně v Evropě:
Společenskovědní projekt v rámci mezinárodní spolupráce:
11. 9. – 14. 9. 2019
Za vzděláním a na zkušenou do zahraničí - ErasmusDays:  10. 10. 2019 od 14:30 do 16:30 h - v budově v Nerudovce
Projektové dny22. – 23. 10. 2019
  1. – 2. týden PMZ, ve dnech odb. uměleckých předmětů (pouze 1. – 3. ročníky uměleckých oborů)
Lyžařský kurz10. - 14. 2. 2020
Vodácký kurz:            25. – 26. 6. 2020
Vánoční bruslení:19.12. 2019
Přijímací řízení:na obory vzdělání s maturitní zkouškou  /zajišťuje Široká/
na obory vzdělání s výučním listem – Prodavač, Aranžér /zajišťuje Lisnerová I./
Talentové přijímací zkoušky
obor Grafický design:    1. termín: 1. část –  7. 1.  a   2. část  13. - 14. 1. 2020
2. termín:
1. část –    8. 1.  a   2. část  13. - 14. 1. 2020
obor Multimediální tvorba:    1. termín: 1. část –  9. 1.  a   2. část  13. - 14. 1. 2020
2. termín:
1. část  –  10. 1.  a  2. část  13. - 14. 1. 2020
obor Design interiéru: 1. termín: 1. část –   9. 1.  a  2. část  13. - 14. 1. 2020
2. termín:
1. část  –  10. 1.  a  2. část  13. - 14. 1. 2020
Přípravné kurzy k talentovým zkouškám: Kurzy proběhnou v rozsahu 5 dvouhodinových lekcí v ateliérech NERUDOVKY v následujících termínech:
1. skupina (Hl) ÚTERÝ od 17 do 19 h  (12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12. a 10.12. 2019)
2. skupina (Čr) ÚTERÝ od 17 do 19 h (12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12. a 10.12. 2019)
3. skupina (Nc) STŘEDA od 17 do 19 h (20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12. a 18.12. 2019)
4. skupina (Kc) ČTVRTEK od 16 do 18 h (14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12. a 12.12. 2019)
5. skupina (Ba) ČTVRTEK od 17 do 19 h (14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12. a 12.12. 2019)
Přípravné kurzy ČJ a M: leden – březen 2020 - termín bude upřesněn
Klauzurní komisionální zkoušky 
4. GD  – vyhlášení tématu 23. 9., odevzdání do 4. 12. dle instrukcí
11. 12. (středa, uč. BA), ústní prezentace práce žáky po skupinách 
4. MI/MT  – vyhlášení tématu 23. 9., odevzdání do 4. 12. dle instrukcí
11. 12. (středa, uč. MM), ústní prezentace práce žáky
 4. MI/DI 11. 12. a 17. 12. 2019 11. 12. – klauzurní práce, 17. 12. – ústní prezentace práce žáky
1. GD, 1. MI, 2. GD, 2. MI, 3. GD a 3. MI 25. 5. – 5. 6. 2019
Závěrečné zkoušky v náhradním termínu: 
Písemná část:    2. 9. 2019
Praktická část: 3. – 4.  9. 2019 – Prodavači,
3. – 6. 9. 2019 - Aranžéři
Ústní část: 9. 9. 2019
Maturitní opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu: 
didaktické testy a PP: 2. –   5. 9. 2019
praktická MZ: 6. 9. 2019
ústní MZ: 11. – 12. 9. 2019
Maturitní zkoušky 2020: třídy: 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI     
  dle harmonogramu státní maturity
Písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka:  duben 2020 – termín bude upřesněn
Praktické maturitní zkoušky:   bude upřesněno dle harmonogramu státních maturit
Ústní maturitní zkoušky: 25. 5. – 8. 6. 2020
Závěrečné zkoušky 2019 –  třída 3. D 
Písemná část: 4. 6. 2020
Praktická část: 5. – 11. 6. 2020  Aranžér,
5. – 9. 6. 2020  Prodavač
Studijní volno:               12. – 17. 6. 2020  Aranžér,
10.  –  15. 6. 2020  Prodavač
Ústní část:   16.  –  18. 6. 2020 (16. 6.  – Prodavač, 18. 6. – Aranžér)

...

oko