Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Srdečně vás zveme na výstavu praktických maturitních prací žáků 4. ročníků oborů Design interiéru, Grafický design a Multimediální tvorba. Výstava se koná v Ateliérech Nerudovky, Klatovská třída 200p, Plzeň, ve výstavním prostoru auly. Navštívit ji můžete v termínu…

V červnu 2021 bude Nerudovka součástí projektu Street Art festival Wallz, který pořádá DEPO2015. Cílem akce je zpestřit šeď velkoměsta a nabídnout umělcům prázdné plochy domů a zdí k realizaci jejich uměleckých děl. Fasáda…

Volby do školské rady při Střední odborné škole obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 proběhly 14. a 15. června 2021. Do školské rady za plnoleté žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni: → Daniel Hudec→ Mgr. Ing. Jitka Spalová   Za…

Dle zákona č. 472, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude přijatým uchazečům vydáno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze…

žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského…

Naše žákyně Kristýna Formanová (2. VO), Jana Fryčová (2. ZO), Julie Kapicová (2. ZO), Vanessa Pešková (4. CR) se umístily ve znalostní soutěži z ekonomiky v celostátním kole na oceněných…

2. – 30. června / Šafaříkovy sady v Plzni Zveme vás na výstavu VIZUÁLNÍ SMOG – všechno, co jste o něm kdy chtěli vědět (ale báli jste se podívat), na níž mj. pracovali vybraní žáci naší školy ze všech ročníků oborů oborů…

Souvislé praxe tříd 3. GD a 3. MI proběhnou 14. – 25. 6. 2021.  Souvislé praxe ekonomických oborů se přesouvají na září. Termín bude upřesněn. Pro aktuální informace prosím sledujte naše webové stránky.   Obory vzdělání: 82-41-M/05…

oko