• Pravý sloupec - bílé pozadí:

  obory vu

Více informací najdete na www.prihlaskynastredni.cz.

 

1. kolo přijímacího řízení

Obory (názvy dle ŠVP):

66-52-H/01    Aranžér
66-51-H/01    Prodavač

 

Přihláška

Podmínkou je řádně vyplněná a do 20. února podaná přihláška (Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu je vyžadováno pouze u oboru Aranžér). Způsoby podání přihlášky jsou popsány na www.prihlaskynastredni.cz.

→ Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024 (soubor PDF)
→ Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024 (soubor Excel)
→ Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (soubor PDF)
→ Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (soubor Excel)
→ Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (soubor PDF)
→ Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (soubor Excel)

 

Kritéria přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 3a) školského zákona rozhodla ředitelka školy o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro výše uvedené obory. Uchazeči o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Aranžér a Prodavač pro školní rok 2024/2025 budou přijati dle kritérií přijímacího řízení. Ředitelka školy stanovila následující kritéria:

Obor Aranžér

 • průměr z celkového prospěchu v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia   (max. 10 bodů)*
 • průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia   (max. 10 bodů)
 • prospěch z českého jazyka a literatury v 2. pololetí 8. ročníku nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia   (max. 3 body)*
 • prospěch z českého jazyka a literatury v 1. pololetí 9. ročníku nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia   (max. 3 body)
 • bonifikace žáků za účast a umístění v okresních, krajských a celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR   (max. 4 body, termín pro doložení: 30. 4.)
 • je nutné doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Pokud se bude jednat o 2. pololetí ve školním roce 2019/2020, bude nahrazeno 1. pololetím 8. ročníku ZŠ, neboť je stanoveno, že v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 nesmí být hodnocení za 2. pololetí 2019/2020 součástí kritérií.

 

Pomocná kritéria při rovnosti bodů

Při rovnosti bodů v celkovém pořadí bude dána přednost uchazeči,

 • který dosáhl vyššího počtu bodů za prospěch z českého jazyka a literatury v 1. pololetí 9. ročníku;
 • který dosáhl vyššího počtu bodů za prospěch z cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku;
 • který dosáhl vyššího počtu bodů za prospěch z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku;
 • který dosáhl vyššího počtu bodů za celkový prospěch za 1. pololetí 9. ročníku.

Pomocná kritéria budou použita ve výše uvedeném pořadí.

Všichni uchazeči (zákonní zástupci uchazeče) mají právo se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit s podklady před zveřejněním výsledkové listiny přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole, a to ve dnech 10. května 2024, 13. května 2024 a 14. května 2024, vždy od 8:00 do 10:00 hodin, v sekretariátu školy (1. patro).

V přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor Aranžér se poslední přijatý uchazeč umístíl na 34. místě s 15,8 body.

 

Obor Prodavač

 • průměr z celkového prospěchu v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia (max. 10 bodů)*
 • průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo za odpovídající pololetí víceletého gymnázia (max. 10 bodů)
 • bonifikace žáků za účast a umístění v okresních, krajských a celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR (max. 4 body, termín pro doložení: 30. 4.)

Pokud se bude jednat o 2. pololetí ve školním roce 2019/2020, bude nahrazeno 1. pololetím 8. ročníku ZŠ, neboť je stanoveno, že v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 nesmí být hodnocení za 2. pololetí 2019/2020 součástí kritérií.

 

Pomocná kritéria při rovnosti bodů

Při rovnosti bodů v celkovém pořadí bude dána přednost uchazeči,

 • který dosáhl vyššího počtu bodů za prospěch z českého jazyka a literatury v 1. pololetí 9. ročníku;
 • který dosáhl vyššího počtu bodů za prospěch z cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku;
 • který dosáhl vyššího počtu bodů za prospěch z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku;
 • který dosáhl vyššího počtu bodů za celkový prospěch za 1. pololetí 9. ročníku.

Pomocná kritéria budou použita ve výše uvedeném pořadí.

Všichni uchazeči (zákonní zástupci uchazeče) mají právo se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit s podklady před zveřejněním výsledkové listiny přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole, a to ve dnech 10. května 2024, 13. května 2024 a 14. května 2024, vždy od 8:00 do 10:00 hodin, v sekretariátu školy (1. patro).

 V přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor Prodavač se poslední přijatý uchazeč umístíl na 25. místě s 4,7 body.

 

 

Výsledkové listiny

Přijato bude maximálně 35 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Aranžér, maximálně 15 uchazečů s nejvyšším počtem bodů do oboru Prodavač. Výsledkové listiny budou zveřejněny na našich webových stránkách ZDE a na nástěnce ve vestibulu školy. 

 

Další kola přijímacího řízení

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 


Kontaktní pracovník pro přijímací řízení:

Ing. Ivana Lisnerová
tel.: 377 183 612
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.