ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 — 4. 9. 2023 – 28. 6. 2024

Zahájení školního roku - 4. září 2023
– 1. ročník – 8.00 hodin
– 2. – 4. ročník – 10.00 hodin

1. pololetí 
4. 9. 2023 – 31. 1. 2024

2. pololetí
1. 2. 2024 – 30. 4. 2024 – 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI
1. 2. 2024 – 30. 5. 2024 – 3. A
1. 2. 2024 – 28. 6. 2024
    – 1. + 2. roč. oborů vzdělání s VL
    – 1. – 3. roč. oborů vzdělání s MZ

 

TERMÍNY UKONČENÍ KLASIFIKACE A DOCHÁZKY

24. 1. 2024
všechny obory vzdělání

24. 4. 2024
třídy 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI

28. 5. 2024
třída 3. A

24. 6. 2024
1. + 2. ročníky oborů vzdělání s výučním listem a 1.–3. roč. oborů vzdělání s maturitní zkouškou

26. – 27. 6. 2024
program s třídou

 

SOUVISLÁ PRAXE 

PODZIM 2023
11. 9. – 27. 9. 2023
2. – 4. roč
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod,
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika vnitřního obchodu

4. 9. – 15. 9. 2023 
Multimediální tvorba, Design interiérů třída – 4. MI

JARO 2024
27. 5. – 7. 6. 2024
1. – 3. roč
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod
Ekonomika vnitřního obchodu

13. – 26. 6. 2024
Grafický design – třída 3. GD
Multimediální tvorba, Design interiérů – třída 3. MI

 

ODBORNÝ VÝCVIK – Ekonomika vnitřního obchodu

2. VO – středa
3. VO – úterý
4. VO – 3 h dle rozvrhu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE O PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

22. 11. 2023
od 15.30 h – společná schůzka třídních učitelů s rodiči
16.30 – 18.00 h – konzultace o prospěchu

3. 4. 2024
od 15.30 h – společná schůzka třídních učitelů s rodiči
16.30 – 18.00 h – konzultace o prospěchu

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ BUDOUCÍCH PRVNÍCH ROČNÍKŮ

12. 6. 2023 od 16.00 h

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

3. 11. 2023      14.00 – 18.00 h
26. 1. 2024     14.00 – 18.00 h

 

PRÁZDNINY

Podzimní            čtvrtek 26. 10. 2023 a pátek 27. 10. 2023
Vánoční               23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 (vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)
Pololetní             pátek 2. 2. 2024
Jarní                      19. – 25. 2. 2024
Velikonoční       čtvrtek 28. 3. 2024, Velký pátek 29. 3. 2024, Velikonoční pondělí 1. 4. 2024 
Hlavní                   29. 6. – 1. 9. 2024

 

ADAPTAČNÍ PROGRAMY/POBYTY

5. – 6. 9. 2023     1. A, 1. CR, 1. GD, 1. MI, 1. VO, 1. ZO

 

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ – 20. 12. 2023

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU – 20. 12. 2023

LYŽAŘSKÝ KURZ – bude upřesněn

VODÁCKÝ KURZ – 26. – 27. 6. 2024

 

KRAJINÁŘSKÝ KURZ

3. MI    4. – 8. 9. 2023
1. GD, 1. MI    13. – 17. 5. 2024
2.GD, 2. MI    20. – 24. 5. 2024

 

PROJEKTOVÉ DNY – 19. – 20. 3. 2024 – bude upřesněno

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY 2023/2024 – MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Společenskovědní projekt v rámci mezinárodní spolupráce

Vzdělávání bez hranic
7. – 9. 9. 2023 – 40 žáků + Mgr. Klesová, Mgr. Kubálková, Mgr. Nováková

 

Praktické stáže Erasmus+ krátkodobé

Německo – Jena
10. – 30. 9. 2023 – 24 žáků + Mgr. Kubálková

Španělsko – Málaga
12. – 30. 9. 2023 – 14 žáků + Mgr. Nováková (11. 9. řízená příprava na stáž ve škole)

Irsko – Cork
12. – 30. 9. 2023 – 20 žáků + Mgr. Kopecký

Malta (skupina A)
9. 9. – 3. 10. 2023 – 16 žáků + Mgr. Béjar López

Malta (skupina B) skupina Litva přesunuta z bezpečnostních důvodů na Maltu
16. 9. – 7. 10. 2023 – 11 žáků + Mgr. Korec

18. 9. – 29. 9. 2023
praktická stáž slovenských žáků Spojené školy Detva (části OA) v Plzni, (zahájení 18. 9. 2023 ve 13:00 hodin ve škole - vzhledem k rannímu příjezdu žáků do Plzně)

 

Mezinárodní projekt Erasmus+ KA2

14. 4.  19. 4. 2024
Plánovaný výměnný pobyt německých žáků a pedagogů v Plzni a společný vzdělávací program v ČR

 

Erasmus Days na naší škole

11. 10. 2023  od 14.30 h v přízemí školní budovy v Nerudově ulici, pro zájemce o aktivity mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+

 

Seminář Vzdělávání bez hranic – na zkušenou do zahraničí s Erasmem+

25. 10. 2023  v rámci EVSW - Evropského týdne odborných dovedností na naší škole, pro zájemce v učebně 2 

 

Společenskovědní program a besedy s pamětníkem (zejm. pro 1. ročníky)

6. 12. 2023

 

Společenskovědní seminář žáků v Památníku Terezín

8. – 9. 4. 2023 (příprava vyučující D a ON, pedagogický dohled bude upřesněn)

 

Společenskovědní seminář a exkurze žáků  – edukační projekt Otevři oči, vnímej a přemýšlej! 

16.  20. 6. 2024 (v rámci celoroční práce na společenskovědním projektu, v příp. získání finanční podpory projektu, příprava vyučující D a ON, pedagogický dohled Mgr. Klesová, Mgr. Kubálková, Mgr. Nováková) 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

na obory vzdělání s maturitní zkouškou – Ekonomika a podnikání, Ekonomika vnitřního obchodu (zajišťuje L. Široká)
na obory vzdělání s maturitní zkouškou – Grafický design, Design interiérů, Multimediální tvorba (zajišťuje K. Vlková)
na obory vzdělání s výučním listem – Prodavač, Aranžér (zajišťuje I. Lisnerová)

 

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – TERMÍNY

obor Grafický design
1. termín:   
1. část     3. 1.   a   2. část    10. – 11. 1. 2024
2. termín: 
 1. část    4. 1.   a   2. část    10. – 11. 1. 2024

obor Multimediální tvorba
1. termín:   
1. část     5. 1 a   2. část    10. – 11. 1. 2024
2. termín:   
1. část    8. 1.   a   2. část    10. – 11. 1. 2024

obor Design interiérů
1. termín:   1. část     5. 1.   a   2. část    10. – 11. 1. 2024
2. termín:   
1. část    8. 1.   a   2. část    10. – 11. 1. 2024

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

OBOR GRAFICKÝ DESIGN

Skupina G1 – PONDĚLÍ od 17.00 do 19.00 h (Nc) – uč. BK 
(6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11. a 4. 12. 2023)

Skupina G2 – ÚTERÝ od 17.00 do 19.00 h (Nc) – uč. BK 
(7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11. a 5. 12. 2023)

Skupina G3 – ÚTERÝ od 16.00 do 18.00 h (Kn) – uč. BA 
(7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11. a 5. 12. 2023)

Skupina G4 – ČTVRTEK od 17.00 do 19.00 h (Vk) – uč. BK 
(9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11. a 7. 12. 2023)

 

OBOR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

Skupina M1 – STŘEDA od 17.00 do 19.00 h (Hl) – uč. BK 
(8. 11., 15. 11., 29. 11., 6. 12. a 13. 12. 2023)

Skupina M2 – STŘEDA od 17.00 do 19.00 h (Ba) – uč. BA 
(8. 11., 15. 11., 29. 11., 6. 12. a 13. 12. 2023)

 

OBOR DESIGN INTERIÉRU

Skupina D1 – PONDĚLÍ od 17.00 do 19.00 h (Kc) – uč. BA 
(6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11. a 4. 12. 2023)

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K JPZ A TESTY NANEČISTO

leden – březen 2024    termín bude upřesněn

 

KLAUZURNÍ KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

27. 5. – 7. 6. 2024     1. GD, 1. MI, 2. GD, 2. MI, 3. GD a 3. MI

 

Pro 4. ročníky – 4. GD a 4. MI

4. GD
– vyhlášení tématu 27. 9. 2023

Termín:
11. a 12. 12. 2023 – realizace klauzurní práce
18. 12. 2023 – ústní prezentace práce 

 

4. MI
– vyhlášení tématu 27. 9. 2023

Termín:
11. a 12. 12. 2023 – realizace klauzurní práce
13. 12. 2023 – ústní prezentace práce (4. – 7. vyučovací hodina)

  

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Písemná závěrečná zkouška     4. 9. 2023 od 8 hodin (obor Prodavač)
Praktické závěrečné zkoušky     5. – 8. 2023 (obor Prodavač)
Ústní závěrečné zkoušky     11. 9. 2023 od 8 hodin (obor Prodavač)

 

MATURITNÍ OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Didaktické testy a PP    4. 9. – 8. 9. 2023
Písemné práce profilové části MZ - PP AJ    6. 9. 2023
Praktická MZ    obor MT, DI  28. 8. – 8. 9. 2023, obor ZO, VO  8. 9. 2023
Ústní MZ    14. 9. + 18. 9. 2023

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

třídy: 4. CR, 4. ZO, 4. VO, 4. GD, 4. MI
dle harmonogramu společné části maturitní zkoušky stanovené CERMATEM

Předání vyplněné a podepsané přihlášky k MZ do 1. 12. 2023
Ukončení přihlašování k MZ 15. 12. 2023
Zpřístupnění výpisu z přihlášek k MZ 20. 12. 2023
Začátek registrace na výsledkovém portálu žáka od 2. 1. 2024
Odevzdání seznamu literárních děl ředitelce školy do 31. 3. 2024
Odevzdání žádostí ředitelce školy o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka certifikátem do 31. 3. 2024
Ukončení klasifikace a docházky 24. 4. 2024
Pedagogická rada klasifikační 25. 4. 2024
Vydání výročních vysvědčení 30. 4. 2024

 

Didaktické testy a písemné práce

PP CJ   12. 4. 2024
PP ČJL   15. 4. 2024
Didaktické testy   2. – 7. 5. 2024 (bude upřesněno)

Praktické maturitní zkoušky

4. CR    13. 5. 2024
4. VO    10. 5. 2024
4. ZO    9. 5. 2024
4. GD    13. – 24. 5. 2024 + obhajoba 10. 6. 2024
4. MI    13. – 24. 5. 2024 + obhajoba 3. 6. 2024


Studijní volno

4. CR   27. – 31. 5. 2024
4. VO, 4. ZO   20. – 24. 5. 2024
4. GD, 4. MI   27. – 31. 5. 2024


Ústní zkoušky profilové části MZ

4. CR    3. – 7. 6. 2024
4. VO, 4. ZO    27. – 31. 5. 2024
4. GD    4. – 10. 6. 2024
4. MI    3. – 7. 6. 2024

 

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2024 – třída 3. A

Ukončení klasifikace a docházky: 28. 5. 2024
Pedagogická rada klasifikační: 29. 5. 2024
Vydání výročních vysvědčení: 31. 5. 2024

Písemná závěrečná zkouška     3. 6. 2024
Praktické závěrečné zkoušky      4. – 7. 6. 2024 (Aranžér), 4.– 6. 6. 2024 (Prodavač)
Studijní volno    10. – 13. 6. 2024 (Aranžér), 7. – 12. 6. 2024 (Prodavač)
Ústní závěrečné zkoušky  14. 6. 2024 (Aranžér), 13. 6. 2024 (Prodavač)