MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY FIRST (B2) A PET (B1)

K mezinárodním jazykovým zkouškám z anglického jazyka úrovně B1/B2 se tento školní rok přihlásilo rekordních 81 žáků.

Zkoušky PET a First for Schools se i tentokrát konaly u nás ve škole v sobotu 2. 12. 2023. Začátkem ledna jsme pak obdrželi velmi pěkné výsledky zkoušek – 22× C1, 42× B2, 12× B1. Všichni úspěšní kandidáti si tak mohou požádat o náhradu profilové části letošní MZ z AJ.

predavani certifikatu AJ 2024

 

Během jarních projektových dnů (20. 3.) nabídneme zkoušky nanečisto zdarma pro žáky současných 3. ročníků, aby si mohli ověřit, zda se bez obav přihlásit k ostré zkoušce, kterou budeme nově nabízet ve dvou termínech (červen, prosinec).

Naše škola je již 3. rokem úspěšným oficiálním centrem pro přípravu k těmto zkouškám. Cambridgeské zkoušky představují bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejuznávanější systém testování komunikačních schopností v angličtině. Získání tohoto jazykového certifikátu s celoživotní platností značně usnadňuje přístup ke studiu na vybraných vysokých školách v České republice, na všech vysokých školách je vyžadován k účasti na mezinárodních projektech a studijních stážích a také pro studium na vzdělávacích institucích v zahraničí (nejen v anglicky mluvících zemích), a v neposlední řadě usnadňuje získání zajímavého zaměstnání a zvyšuje atraktivitu uchazeče na pracovním trhu.

Certifikátem (min. úrovně B1) lze i v tomto školním roce nahradit profilovou (školní) část MZ z AJ, která se skládá z písemné a ústní zkoušky. Výjimkou je státní didaktický test v úrovni B1, který musí absolvovat všichni žáci, kteří se přihlásí k MZ z AJ, tedy i ti s certifikátem stejné nebo vyšší úrovně.

Mgr. Kateřina Zajícová

 

 Cambridge English Preparation Centre Certificate 2023 2024 Stranka 1

 

 

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY Z DALŠÍCH CIZÍCH JAZYKŮ

Naše škola zajišťuje mezinárodní zkoušky také z dalších cizích jazyků vyučovaných na naší škole. V případě zájmu oslovte garanta daného jazyka.

→ německý jazyk — PhDr. Helena Hrušková
→ ruský jazyk — Mgr. Hana Kubálková
→ španělský jazyk — Mgr. Romana Nováková
→ francouzský jazyk — Mgr. Eva Holubová