PRO INFORMACE KE KONKRÉTNÍMU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYBERTE KATEGORII:

piktogramy obory GD

UMĚLECKÉ OBORY
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

piktogramy obory GD

EKONOMICKÉ OBORY
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

piktogramy obory GD

OBORY
S VÝUČNÍM LISTEM

 

 

OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přihlášky ke vzdělávání na střední škole

Informace k novému způsobu podávání přihlášek najdete na webu www.prihlaskynastredni.cz.

Termín pro podání přihlášky pro ekonomické obory s maturitní zkouškou a obory s výučním listem – od 1. do 20. února 2024 (v případě schválení nové vyhlášky).
Termíny podávání přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a konzervatoří zůstává stejný – 30. listopadu 2023.

 

Pozvánka k přijímací zkoušce

Pozvánku do 1. kola přijímacích zkoušek zašle ředitelka školy nejpozději 14 dnů před termínem konání zkoušky, pro další kola, případně náhradní termín, nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.

Pozvánka obsahuje: informace o požadavcích k přijímací zkoušce, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení.
Pokud se uchazeč nedostaví ke zkoušce a nepřítomnost řádně do 3 dnů omluví, stanoví ředitelka školy náhradní termín přijímací zkoušky nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu přijímací zkoušky (týká se oborů Grafický design, Design interieru, Multimediální tvorba); pro obory, který se týkají jednotné přijímací zkoušky (týká se oborů Ekonomika a podnikání - cestovní ruch, Ekonomika a podnikání - zahraniční obchod, Ekonomika a podnikání - vnitřní obchod) jsou centrálně náhradní termíny stanoveny.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledkové listiny budou zveřejněny na našich webových stránkách ZDE a na nástěnce ve vestibulu školy.

 

Další kola přijímacího řízení

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení ředitelka školy nahlásí na Krajský úřad Plzeňského kraje spolu s počtem volných míst.