• Pravý sloupec - bílé pozadí:

    vykricniky

Naše škola nabízí mnoho možností, jak v budoucím povolání uspět. Uchazeč si může vybrat z oborů s maturitní zkouškou nebo s výučním listem zaměřených na ekonomiku, podnikání, obchod nebo umění. Ať si vybereš jakýkoliv obor, v rámci studia se můžeš těšit na adaptační program, lyžařský a cyklistický kurz, na mnoho přednášek, seminářů, exkurzí i na odbornou praxi přímo ve firmách. Dokonce můžeš i zdarma vycestovat na zahraniční stáž v rámci evropského programu Erasmus+. Za úspěšně realizovanou mezinárodní spolupráci byla naše škola oceněna mj. Pečetí kvality, certifikátem kvality Erasmus+ VET Mobility Charter a udělením certifikátu Excellence Label.

 

→ výběr z 6 cizích jazyků

→ moderní vybavení

→ skvělá atmosféra

→ zahraniční stáže Erasmus+

→ odborné exkurze a workshopy

1

Pro naše žáky se snažíme vytvořit přátelské prostředí. Nabízíme zázemí moderně vybavené školy, samozřejmostí je profesionalita učitelů a sledování aktuálních trendů ve výuce. Pokud se chcete dozvědět podrobnosti o jednotlivých oborech, klikněte ZDE. Pokud vás zajímají informace k přijímacímu řízení, klikněte ZDE. Prohlédnout si můžete také naši prezentaci o Nerudovce níže.

→ Nerudovka prezentace školy 2023/2024
 Leták – přehled oborů

 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

→ 3. listopadu 2023
→ 26. ledna 2024

Dny otevřených dveří pořádáme každý rok v listopadu a v lednu vždy od 14 do 18 hodin. V Ateliérech na Klatovské třídě představujeme umělecké obory. V budově SOŠ v Nerudově ulici pak obory ekonomické s maturitní zkouškou a obory s výučním listem.

Zájemcům poskytujeme komplexní informace o vzdělávání, učebních plánech, profilu absolventa a možnostech uplatnění po maturitě/vyučení. Informujeme také o dalších aktivitách školy, např. zahraničních praxích v rámci programu Erasmus+, exkurzích, souvislých praxích apod.V obou budovách jsou v Den otevřených dveří připraveny k prohlídce odborné i všeobecné učebny.

Pokud si zájemci o umělecké obory přinesou domácí práce, učitelé odborných předmětů je s nimi zkonzultují a případně poradí, jak se připravit k talentovým přijímacím zkouškám. Poskytujeme také informace o přípravných kurzech na umělecké obory i o přípravných kurzech k jednotné přijímací zkoušce a testům „NANEČISTO“.

1 1

 

 

 

EKONOMICKÉ OBORY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

→ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – CESTOVNÍ RUCH
→ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ZAHRANIČNÍ OBCHOD
→ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – VNITŘNÍ OBCHOD

 

Žáci našich ekonomických oborů s maturitní zkouškou získají znalosti v oblasti ekonomie a obchodu. Zvládnutí práva, účetních , obchodně-podnikatelských a administrativních činností umožňují velmi dobré uplatnění na trhu práce. Mají také možnost studovat až 3 cizí jazyky, vybrat si mohou z AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ a PJ. Absolvent má předpoklady pro vysokoškolské studium ekonomických směrů a pro vysokoškolské studium cizích jazyků.

 

 

 

informace
KURZY K JPZ A TESTY NANEČISTO
Naše škola již tradičně pořádá přípravné kurzy pro zájemce o vzdělávání v oborech Ekonomika a podnikání – cestovní ruch, Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod, Ekonomika a podnikání – vnitřní obchod. Kurzy proběhnou v únoru a březnu 2024 v rozsahu 6 tříhodinových lekcí.
Testy „NANEČISTO“ v letošním školním roce pořádat nebudeme.

VÍCE INFORMACÍ ZDE → 

 

 

 

UMĚLECKÉ OBORY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

→ GRAFICKÝ DESIGN
→ DESIGN INTERIÉRU
→ MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

 

Během studia našich uměleckých oborů si žáci vyzkouší velké množství uměleckých disciplín (kresba, malba, fotografie, počítačová grafika a další dle studovaného oboru). Ke studiu odborných předmětů žákům slouží moderně vybavené dílny a učebny Ateliérů Nerudovky. Žáci mají také možnost studovat 2 cizí jazyky, vybrat si mohou z AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ a PJ. Absolvent má předpoklady pro vysokoškolské studium uměleckých směrů a pro vysokoškolské studium cizích jazyků.

 

 

 

informace
KURZY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE
Na podzim tradičně pořádáme přípravné kurzy pro zájemce o vzdělávání v oborech Grafický design, Design interiéru a Multimediální tvorba. Kurzy probíhají v rozsahu 5 dvouhodinových lekcí v Ateliérech NERUDOVKY, Klatovská třída 200p, Plzeň. Termíny budou zveřejněny začátkem školního roku na webu školy. Cena kurzu činí 1 100 Kč. V ceně nejsou zahrnuty výtvarné pomůcky a materiály.

VÍCE INFORMACÍ ZDE → 

 

 

 

OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

→ ARANŽÉR
→ PRODAVAČ

 

Žákům oborů Aranžér a Prodavač se střídá týden výuky a týden odborného výcviku, který probíhá ve školních dílnách nebo na smluvních pracovištích ve firmách a podnicích (např. Möbelix, Albert, Bílý slon, Globus, C&A a další). Žáci tak získají mnoho znalostí z praxe, které doplňují teoretickými poznatky odborných předmětů, jako je ekonomika, technika administrativy, zbožíznalství a další. Absolvent se uplatní se v zaměstnaneckém poměru i jako podnikatel. Žáci mají také možnost pokračovat v nástavbovém studiu.

 

 

 

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ