Vážené uchazečky a uchazeči, vážení rodiče,

jsem velice ráda, že se při výběru střední školy zajímáte právě o naši školu – Střední odbornou školu obchodu, užitého umění a designu v Plzni Nerudově ulici.

Považujeme za svůj hlavní úkol poskytnout žákům naší školy kvalitní vzdělání, které je zaměřené na celkový rozvoj osobnosti a získání kompetencí potřebných pro život v moderní společnosti. Pedagogický sbor se snaží upřednostňovat rozvoj dovedností před nárůstem vědomostí, pomáhá vytvářet pozitivní postoje k vlastnímu vzdělávání a připravuje zájemce k dalšímu terciárnímu vzdělávání.

Naším mottem  je: „Vzdělání je to, co zůstane, když člověk zapomene své vědomosti.”

Věřím, že na tomto místě naleznete potřebné informace a odpovědi na otázky, které vám pomohou vyřešit vaše rozhodování.

 

Mgr. Marie Klesová
ředitelka školy

 

 

Marie Klesova w

Ředitelka školy Mgr. Marie Klesová uvadí besedu s tehdejším ministrem zahraničních věcí