→ 3. listopadu 2023
→ 26. ledna 2024

Dny otevřených dveří pořádáme každý rok v listopadu a v lednu vždy od 14 do 18 hodin. V Ateliérech na Klatovské třídě představujeme umělecké obory. V budově SOŠ v Nerudově ulici pak obory ekonomické s maturitní zkouškou a obory s výučním listem. Zájemcům poskytujeme komplexní informace o vzdělávání, učebních plánech, profilu absolventa a možnostech uplatnění po maturitě/vyučení. Informujeme také o dalších aktivitách školy, např. zahraničních praxích v rámci programu Erasmus+, exkurzích, souvislých praxích apod. V obou budovách jsou v Den otevřených dveří připraveny k prohlídce odborné i běžné učebny. Pokud si zájemci o umělecké obory přinesou domácí práce, učitelé odborných předmětů je s nimi zkonzultují a případně poradí, jak se připravit k talentovým přijímacím zkouškám. Poskytujeme také informace o přípravných kurzech na umělecké obory i o přípravných kurzech z češtiny a matematiky k přijímacím zkouškám na obory ekonomické.

Rozpis lednového DOD najdete ZDE.