Informujeme všechny uchazeče, žáky školy a jejich zákonné zástupce o podmínkách prezenční výuky, praxí a přijímacího řízení stanovených MŠMT a MZ ČR vydaných dne 6. dubna t. r.  (viz přílohy).

Přehledné informace k testování naleznete na testovani.edu.cz.