Dne 29. 4. 2021 byla vydána novela mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování žáků ve školách s účinností od 3. 5. 2021.

Preventivní antigenní testování, které probíhalo dvakrát týdně, se nově provádíjedenkrát týdně. Test bude proveden první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, provede se testování v den jeho příchodu.

Od 3. 5. 2021 je také stanoveno testování zaměstnanců pouze jedenkrát v týdnu. Sjednocuje se frekvence testování zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s žáky s ostatními zaměstnanci škol přítomnými na pracovišti.

Mimořádná opatření byla zveřejněna na stránkách MZCR v oddíle Výsledky mimořádného jednání vlády 29. 4. 2021.