• žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje,

  • při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud,

  • pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně,

     

  • sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostor jako jsou sprchy.

 

 

Rozhodnutí vlády ze dne 24. května:

Od 24. května 2021 se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR umožňuje osobní přítomnost žáků středních škol na vyučování za podmínek dodržení opatření (nanoroušky, respirátory, testování). Všichni žáci se vyučují prezenčně ve škole i na smluvních pracovištích.

Naše škola přejde téměř k běžnému provozu, výuka bude probíhat podle rozvrhu tříd i ve smíšených skupinách, tělesná výchova venku.

Zároveň probíhají didaktické testy žáků 4. ročníků a klauzurní zkoušky žáků uměleckých oborů, proto sledujte změny v rozvrhu na suplování.

 

Rozhodnutí vlády ze dne 21. května:

- vláda prodloužila dobu, po kterou je člověk po prodělání covid-19 považován za chráněnou osobu s protilátkami z 90 na 180 dní
- už očkování jednou dávkou po třech týdnech po očkování nahradí negativní test, dosud se uznávalo jen dokončené očkování

 

Testování:

Preventivní antigenní testování s frekvencí jedenkrát týdně je podmínkou osobní účasti žáka na vzdělávání. Žáci se otestují v pondělí 1. hodinu v dané učebně podle rozvrhu třídy za přítomnosti vyučujícího, případně následující první den nástupu žáka do školy v učebně číslo 1 (přízemí). Na vyžádání získají potvrzení o výsledku antigenního testování.

Více informací k testování najdete zde www.testovani.edu.cz.  

 

AG testy Sejoy