pro obor Ekonomika vnitřního obchodu (název dle ŠVP)
Počet volných míst: 5

Podmínkou je řádně vyplněná a v termínu (do 11. června) podaná přihláška (vč. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu).

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 3 a) školského zákona o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání Ekonomika vnitřního obchodu pro školní rok 2021/2022 a pro 2. kolo stanovila následující kritéria:

 • průměr z celkového prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 14 bodů)
  a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 14 bodů)

 • prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ (max. 12 bodů)
  a prospěch z matematiky, českého jazyka a literatury a cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 12 bodů)

 • bonifikace žáků z odpovídajícího ročníku osmiletých a šestiletých gymnázií

 • účast a umístění v okresních, krajských, celorepublikových soutěžích a reprezentace ČR (max. 4 bodů)

 • výsledky centrálně zadávaných jednotných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (max. 50 bodů)
  a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (max. 50 bodů)

 

V přijímacím řízení může uchazeč získat max. 156 bodů.

 

Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky) se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy. Registrační čísla budou uchazečům zaslána emailem nebo sdělena telefonicky.

 

Výsledkové listiny budou zveřejněny 15. června v 10.00 hodin na www školy a na nástěnce ve vestibulu školy. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tzn. 29. června.

Pozn. Uchazeči, kteří podali přihlášku ke vzdělávání na naši školu již v 1. kole přijímacího řízení, nebudou dokládat výsledky z jednotných testů a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Kontaktní pracovníci pro přijímací řízení:

Ing. Ivana Lisnerová
tel.: 377 183 612
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Marie Klesová
tel.: 377 183 611
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.