Vzhledem k epidemiologické situaci je škola v měsíci únoru pro veřejnost uzavřena kromě úředních hodin, tj. středa 9.00 – 17.00 hodin.
 
Upřednostňujeme vyřizování veškerých záležitosti písemně nebo telefonicky. V úředních hodinách přednostně vyřizujeme příjem přihlášek ke vzdělávání, zápisových lístků a odvolání proti rozhodnutí. Děkujeme za pochopení.