2. – 30. června / Šafaříkovy sady v Plzni

Zveme vás na výstavu VIZUÁLNÍ SMOG – všechno, co jste o něm kdy chtěli vědět (ale báli jste se podívat), na níž mj. pracovali vybraní žáci naší školy ze všech ročníků oborů oborů Grafický design a Multimediální tvorba.

Výstava pořádaná spolkem Pěstuj prostor ve spolupráci s iniciativou Vizuální smog v Plzni  přibližuje veřejnosti dnes stále silněji rezonující téma vizuálního smogu ve veřejném prostoru. Výstava chce především upozornit na důležitost kultivované formy i únosného množství reklamy ve veřejném prostranství.

Žáci na tomto projektu pracovali téměř celé 2. pololetí letošního školního roku a to i přes komplikace v době distanční výuky, kdy byl omezený pohyb po okresech a komunikační možnosti existovaly pouze přes počítač. Před sebou měli velký projekt této spolupráce, kterou se podařilo dovést až do finální podoby včetně dokumentární fotografie a především kompletního grafického zpracování. Cílem bylo zachytit aktuální podobu vizuálního smogu v Plzni a výstavě navíc vtisknout i grafickou podobu. Na základě otevřené výzvy přispěla svými snímky rovněž i široká veřejnost, takže na výstavě můžete porovnat vnímání této problematiky očima žáků a občanů města Plzně.

Tímto bychom chtěli také všem zúčastněným žákům poděkovat za vynaloženou práci a za úsilí projekt zdárně dokončit.

 

vizualni smog vernisaz

 

 

Autoři fotografií: Lenka Kolihová, Ondřej Čejka, Michaela Schwarzová, Petra Bystřičanová, Jakub Jančík, Aneta Komaňská, Eliška Králová, Barbora Pavelcová (SOŠ OUUD, Plzeň, Grafický design), Michaela Stehlíková, Jan Košťál, Jan Kubíček, Nicole Šteinigerová (SOŠ OUUD, Plzeň, Multimediální tvorba), Tereza Šobrová

Pedagogické vedení: MgA. Tereza Šobrová

 

Grafické zpracování: Michaela Schwarzová, Anna Poláková, Ondřej Čejka (SOŠ OUUD, Plzeň, Grafický design)

Pedagogické vedení: MgA. Tereza Pejřimovská

 

Konání výstavy podpořilo statutární město Plzeň, ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR a Plzeňský kraj.

pestujprostor.plzne.cz

vizualnismog.plzne.cz

nerudovka.cz

 

Vernisáž výstavy proběhla ve středu 2. června 2021 v 18.00 hod
Výstava potrvá do 30. června 2021.

 

 Odkaz na FB událost: VIZUÁLNÍ SMOG všechno, co jste o něm kdy chtěli vědět (ale báli jste se podívat) – vernisáž