Výsledková listina přijatých a nepřijatých uchazečů na obory: 

Ekonomika a podnikání – cestovní ruch
Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod
Ekonomika vnitřního obchodu

 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy (zaslat poštou nebo osobně odevzdat ve vrátnici školy, a to od 7 do 19 hodin) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tzn. do 4. června.  

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána prostřednictvím České pošty na adresu zákonných zástupců uchazečů.

 

Nepřijatí uchazeči se mohou odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.