Volby do školské rady při Střední odborné škole obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 proběhly 14. a 15. června 2021.

Do školské rady za plnoleté žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

→ Daniel Hudec
→ Mgr. Ing. Jitka Spalová

 

Za pedagogické pracovníky jsou do školské rady zvoleni:

→ Mgr. Klára Havrdová
→ Mgr. Josef Janoušek

 

V brzké době bude svolána schůze školské rady.