Výsledky z 1. části talentových zkoušek včetně harmonogramu 2. části - níže ke stažení podle jednotlivých oborů (dnes v 10 hodin).

Uchazeč, který postoupil do 2. části talentové zkoušky, se dostaví v daný den a hodinu podle harmonogramu do Ateliérů Nerudovky, Klatovská třída 200p v Plzni.
V případě, že uchazeč konal talentovou zkoušku na dva obory, je pozván na stejnou hodinu. Jednotlivé komise ho vyzvou k pohovoru postupně.

Uchazeči, kteří nepostoupili do 2. části talentové zkoušky si mohou vyzvednout desky s domácími pracemi na vrátnici v Ateliérech Nerudovky od 11. do 15. ledna (7 - 15:00 h).

Rodičům, ani jiným cizím osobám, nebude v průběhu zkoušky povolen vstup do budovy školy. Děkujeme za pochopení.